Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Halle vraagt bijsturing nieuw vervoersplan NMBS

Halle vraagt bijsturing nieuw vervoersplan NMBS

Halle heeft een motie goedgekeurd waarin gevraagd wordt om de lijn Halle-Vilvoorde niet af te bouwen maar op te waarderen.  “Enkel op die manier kunnen bedrijven en overheden werk maken van een duurzaam mobiliteitsbeleid”, aldus de indieners van het voorstel Marc Sluys (N-VA) en Richard Severeyns (Groen).

Momenteel houdt de lijn Halle-Vilvoorde 2 maal per uur halt in de stopplaats Merode.  Maar door de ingebruikname van de Shuman-Josaphattunnel zullen er minder treinen tussen Merode en Delta rijden.  De oppositie vreest dat door de afbouw van 2 treinen naar 1 trein per uur heel wat Hallenaren opnieuw zullen overschakelen naar de auto.  Voorts zal het nieuwe vervoersplan, dat vanaf 15 december van kracht wordt, capaciteitsproblemen veroorzaken op de bewuste Lijn 26. 

De motie werd goedgekeurd door de gemeenteraad en zal nu overgemaakt worden aan de NMBS en minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).