Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Helft parkeerplaatsen voor mensen met beperking in Vlaams-Brabant is te klein

Helft parkeerplaatsen voor mensen met beperking in Vlaams-Brabant is te klein

Veel parkeerplaatsen voor mensen met een beperking in Vlaams-Brabant voldoen niet aan de wettelijke normen. Dat blijkt uit een onderzoek door On Wheels die in opdracht van het provinciebestuur 2.290 parkeerplaatsen screende. 

Wat de afmetingen betreft blijkt bijvoorbeeld 45 procent van de parkeerplaatsen langs de weg korter dan de vereiste 6 meter. Op het totaal aantal opgemeten parkeerplaatsen ontbreekt in 16 procent van de gevallen een uitstapzone, wat de parkeerplaats alleen om die reden zo goed als onbruikbaar maakt. 40 procent voldoet ook niet aan de norm om de aflijning in het wit te voorzien. In 4,4 procent ontbreekt het nodige signalisatiebord. De organisatie stelde voorts vast dat er in 16 procent een ondergrond van kasseien aanwezig is wat eveneens geen luxe is voor rolstoelpatiënten.

"Heel wat parkings voldoen dus niet aan de voorwaarden van een degelijk aangepaste parkeerplaats. Een goed beleid met uniforme en zeer herkenbare parkeerplaatsen dringt zich op. We zijn echter hoopvol, want met geen al te grote inspanningen kan de situatie zeer snel verbeteren", aldus On Wheels die de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten op korte termijn de nodige informatie ter beschikking zal stellen. Daarin zal ook verduidelijkt worden welke ingrepen nodig zijn om de situatie te optimaliseren.