Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Leesniveau gaat er verder op achteruit: “Niet verschuilen achter coronacrisis”

Leesniveau gaat er verder op achteruit: “Niet verschuilen achter coronacrisis”

Het niveau begrijpend lezen van de leerlingen in onze regio gaat er verder op achteruit. Dat blijkt uit het internationale PIRLS-onderzoek, waar meer dan 6.700 leerlingen in Vlaanderen hebben aan deelgenomen. Leerlingen vandaag hebben een schooljaar leerachterstand opgelopen ten opzichte van leerlingen in 2006. “De coronacrisis speelt een rol, maar we mogen ons daar niet achter verschuilen”, klinkt het.

De leesachterstand bij leerlingen in Vlaanderen blijft verder oplopen. Waar in 2006 bijna de helft van de leerlingen een hoog leesniveau haalde, is dat vandaag nog maar een derde. Vandaag haalt 6 procent het laagste leesniveau, in 2006 was dat 1 procent. “De coronacrisis, en de daarmee gepaarde schoolsluitingen, is één van de verklarende factoren voor de slechte score”, klinkt het. “We mogen ons daar niet achter verschuilen. De crisis speelde ook mee in andere deelnemende landen, maar daar gingen de resultaten minder sterk achteruit. In Wallonië golden dezelfde maatregelen en was er minder impact.”

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts noemt de resultaten dramatisch, maar niet verrassend. Experten wijzen erop dat scholen overbevraagd zijn en stilaan de moed verliezen. Ze zien ook meer werk voor ouders, die hun kinderen meer zouden moeten stimuleren om te lezen. “1 op de 6 ouders geeft aan nooit zelf te lezen en een kwart geeft aan niet graag te lezen. Nergens anders is dat aandeel groter”, concluderen onderzoekers. “Wat ook opvallend is, is de toename van het aandeel leerlingen dat thuis soms Nederlands spreekt. Wie thuis soms of nooit Nederlands spreekt, scoort slechter. Ook de resultaten van volledig Nederlandstaligen gaan erop achteruit.”

In de Don Bosco Basisschool in Sint-Pieters-Leeuw merken ze de achteruitgang. "Er zijn véél meer woorden die leerlingen nu niet meer begrijpen dan vijf jaar geleden", getuigt leerkracht Lieselot Liers. De school haalt daarom alles uit de kast om het niveau op te krikken. "Van nieuwe lesmethoden tot voorleesdagen en elke dag minstens een kwartier lezen. Via Smartschool hebben alle leerkrachten ook een filmpje gemaakt waarin ze een boekje voorlezen. Dat moet het belang van taal en lezen aantonen", besluit directeur Luc Uylenbroeck.