Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ongenoegen bij grondeigenaars over bouwstop in Sint-Pieters-Leeuw

Ongenoegen bij grondeigenaars over bouwstop in Sint-Pieters-Leeuw

Misnoegde inwoners hebben een open brief geschreven aan het gemeentebestuur omdat ze zich verzetten tegen de invoering van een bouwstop tot 2025. Burgemeester Luc Deconinck liet weten de dialoog te willen aangaan.

“De bouwstop heeft ook gevolgen voor de woonuitbreidingsgebieden aan de Vogelstraat en aan de Rink”, zegt Bert Devos. “Concreet zouden deze woonuitbreidingsgebieden worden geschrapt. Daarnaast zou ook het ruimtelijk uitvoeringsplan Helihaven worden stopgezet en zullen een aantal geplande verkavelingen ter hoogte van de Brusselbaan en Vogelzangbeek mogelijks niet bebouwd worden. Als betrokken eigenaars maken wij ons nu ernstige zorgen, zowel op financieel vlak, als op moreel, economisch en maatschappelijk vlak.”

De inwoners zijn wel voorstander van meer groen en open ruimte in Sint-Pieters-Leeuw. “Maar het gaat hier niet om natuurgebied of openbaar domein, maar om onze eigen private achtertuinen, gelegen in effectief woongebied”, gaat Devos verder. “De gronden zijn al tientallen jaren eigendom van onze families. We willen die verkopen aan een ontwikkelaar zodat er een project met 22 eengezinswoningen, een meergezinswoning en een park kan komen. Dat park omvat 20 procent van het project en wordt openbaar groen dat toegankelijk zal zijn voor alle inwoners. Tegelijk sluit het project ook aan bij de rest van de wijk en het is woongebied. Al anderhalf jaar werkt de ontwikkelaar aan de plannen. Nu is het plots onmogelijk geworden. Wij vragen dat het schepencollege ons hoort, vooraleer een definitieve beslissing te nemen.”  Burgemeester Luc Deconinck liet weten de dialoog te willen aangaan. Hij plant de komende week een gesprek met de betrokkenen.

(Foto: groengebied dat in het project behouden zou blijven)