Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Ook provincie stelt vragen bij BROEKLIN

Ook provincie stelt vragen bij BROEKLIN

Nadat eerder Vilvoorde alsnog een bezwaarschrift indiende, heeft nu ook de provincie nog vragen bij het BROEKLIN-project van nv Uplace. Zowel wat de mobiliteit betreft als de grootte van de winkels vraagt de deputatie dat er voorwaarden worden opgelegd.

In het voorjaar bereikten stad Vilvoorde en Machelen samen met de POM Vlaams-Brabant en de provincie Vlaams-Brabant nog een akkoord in verband met het 265 ha groot reconversiegebied. Intussen diende nv Uplace een omgevingsvergunningsaanvraag in voor het alternatieve BROEKLIN – of ‘Uplace light’ – van de hand van architect Alexander D’Hooghe waarbij maakwinkels centraal staan. Het voorstel lijkt – aanvankelijk – breed gedragen. Maar nu zijn er dus toch wat barsten in de consensus. Het openbaar onderzoek is op 3 november verlopen. Daarbij diende Vilvoorde een bezwaarschrift in, tot ergernis van buurgemeente Machelen. “De problemen uit het oude Uplace-project zijn onvoldoende verholpen”, klonk het. De stad nodigt uit tot een bijsturing.

Ook de provincie heeft intussen een advies gegeven voor het MER (Milieu-effectenrapport) en een bezwaarschrift ingediend voor de omgevingsvergunningsaanvraag. “Er zijn een aantal opmerkingen”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Zo wordt er volgens ons te weinig ingezet op de modal split van 50/50 die de Vlaamse regering voorschrijft voor de Vlaamse rand, met name dat maximum 50% van de bezoekers met de wagen mag komen en minstens 50% met het openbaar vervoer. Daar moeten dus nog inspanningen gedaan worden.”

 

Ook de grootte van de winkels is onvoldoende gespecifieerd. “In de consensusnota was sprake dat 60% van de winkels groter moet zijn dan 400m2, juist om te vermijden dat het winkels zijn die gaan concurreren met de winkels in de stadskernen. Ook daar hebben wij een suggestie gedaan om dit op te nemen in de voorwaarden of een administratieve lus (aanvulling of wijziging om een volledig nieuwe indiening van een aanvraag te vermijden, red.) toe te passen.”

Dehaene benadrukt dat de provincie niet negatief staat ten aanzien van het project. “We erkennen dat er goede inspanningen gedaan zijn en dat er rekening is gehouden met rest van het strategisch project en de afspraken die zijn overeengekomen in de zogenaamde consensusnota. Maar voor wat die twee elementen betreft worden er best nog wat voorwaarden opgelegd.” Daarmee volgt de provincie gedeeltelijk de argumentatie die Vilvoorde eerder aanhaalde in haar bezwaarschrift, al gaat de Zennestad nog een aantal stappen verder.

Intussen begrijpt Vilvoorde niet dat in Machelen verongelijkt wordt gereageerd op het bezwaarschrift dat de stad heeft ingediend. “We hebben de aanvraag van Uplace samen met Machelen en de provincie bekeken waarbij we samen tot de vaststelling zijn gekomen dat de aanvraag van Uplace zo ‘verzwaard’ is dat het evenwicht in het reconversiegebied weg is”, reageert burgemeester Hans Bonte (SP.A). “De opmerkingen zijn samen gemaakt. Nu zijn ze plotseling verbaasd dat we een bezwaarschrift hebben ingediend terwijl dat klaar en duidelijk was afgesproken om Uplace nog toe te laten aanpassingen te doen via een administratieve lus. Maar dat vergeet men precies allemaal.”

De Vlaamse overheid moet nu een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag. Uplace laat bij monde van woordvoerster Lies De Smedt weten dat het voorlopig niet wenst te reageren.