Sinds september van dit jaar is de rekruteringsprocedure voor politiemensen in spé gewijzigd. De lokale politie kreeg daarbij een veel grotere rol toebedeeld en dus doen ze er in Dilbeek alles aan om uit te pakken met een fris en modern imago. “In het nieuwe logo zie je de letter ‘D’ van Dilbeek”, legt korpschef Arnoud Vermoesen uit. “Maar je ziet er ook zes lijnen in van de zes deelgemeenten van Dilbeek. En het logo heeft ook een soort van grens, die symboliseert dat we aan de grens van het Brussels Hoofdstedelijk gewest liggen. Dat maakt ons als politiezone toch wel speciaal.”

Politiezone Dilbeek is op zoek naar niet minder dan 15 nieuwe medewerkers, vooral wijkinspecteurs, maar ook ondersteunend personeel. Daarom lanceert de zone een grootscheepse rekruteringscampagne. “Ons nieuwe logo moet die campagne ondersteunen.

Het is een dynamisch, modern logo. Zo willen we ook naar potentiële kandidaten overkomen en zo willen we proberen te rekruteren.” Het nieuwe logo wordt dus gebruikt in de aanwervingscampagne en voor externe communicatie, maar zal niet aangebracht worden op bijvoorbeeld de dienstvoertuigen of uniformen. Wie belangstelling heeft voor een baan bij de politie kan zondag terecht in het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding in Asse.