Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Restauratie kerk Galmaarden moet eind dit jaar starten

Restauratie kerk Galmaarden moet eind dit jaar starten

De restauratie van de Sint-Pieterskerk in Galmaarden moet eind dit jaar starten. Gisteren boog de gemeenteraad zich over het dossier. De kosten voor de restauratie zijn door de hogere lonen en duurdere materialen opgelopen tot meer dan 9 miljoen euro. “Maar de kost moet op de lange termijn als een mooie, duurzame investering worden gezien in het regionale toerisme, het lokale culturele verenigingsleven en de lokale handel”, zegt burgemeester Ludo Persoons.

15 jaar geleden werd de kerk van Galmaarden verwoest door een afgeschoten vuurpijl. Twee jaar geleden keurde de gemeente de herbestemming van het gebouw goed. Het wordt een plek voor alle inwoners met onder meer een ontmoetingsruimte en een bibliotheek. “In het najaar van 2023 moet de aannemer voor het project worden aangeduid zodat de werken eind 2023 van start kunnen gaan om ze tegen eind 2025 af te ronden in verschillende fases”, zegt burgemeester Ludo Persoons. “De plaats moet elk van onze inwoners en bezoekers uitnodigen tot ontmoeting, rust én beleving.”


De kosten werden aanvankelijk op 6,2 miljoen euro geraamd, maar dat bedrag is intussen al opgelopen tot 9,4 miljoen euro. Het project wordt gefinancierd met de middelen uit de verzekering van het gebouw, een erfgoedpremie, een bedrag uit het investeringsfonds voor rioleringsaanleg en met eigen middelen. "Het oorspronkelijke project is intussen ook licht bijgestuurd. Zo wordt de Kammeersweg mee heraangelegd, wordt in het Baljuwhuis ook elektriciteit en verwarming vernieuwd en wordt er ingezet op een grotere duurzaamheid met onder meer zonnepanelen, recuperatie van regenwater en laadpalen", zegt Persoons.