Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Van Rompuy wil dat BAC voorstel tot uitbreiding luchthaven intrekt

Van Rompuy wil dat BAC voorstel tot uitbreiding luchthaven intrekt

Kamerlid Eric Van Rompuy (CD&V) uit  Zaventem vraagt dat Brussels Airport Company (BAC) zijn voorstellen om de capaciteit van de luchthaven uit te breiden met nieuwe banen en routes intrekt. Ze veroorzaken volgens Van Rompuy een 'enorme onrust' bij de bevolking in de Vlaamse Oostrand en hypothekeren zwaar het draagvlak voor een nieuwe vliegwet.

Van Rompuy is in de Kamer woordvoerder van zijn partij voor het luchthavendossier. Aanleiding voor de uithaal van Van Rompuy zijn de druk bijgewoonde informatieavonden die BAC vorige week in Steenokkerzeel en Kortenberg hield over zijn voorstellen om de startbaan 25L te verlengen in de richting van Erps-Kwerps en een extra-taxibaan te voorzien. Hij wijst er vooreerst op dat het aan de federale regering en parlement is om in een nieuwe vliegwet vast te leggen waar in de toekomst vliegtuigen kunnen opstijgen en landen en BAC hierover geen enkele bevoegdheid heeft. "Geen enkele Vlaamse partij van meerderheid of oppositie is in het parlement voorstander van deze plannen. Deze zijn momenteel zelfs niet aan de orde bij de onderhandelingen op regeringsniveau", aldus Van Rompuy.

De voorstellen van BAC vergroten op politiek niveau de impasse waarin het luchthavendossier zich thans bevindt. Die impasse is volgens Van Rompuy overigens nu al 'totaal'. "De regering slaagt er niet in om een onafhankelijk studiebureau aan te duiden om de geluidsimpact rond de luchthaven in kaart te brengen. Bovendien hangen de uitspraken van Brusselse rechtbanken en boetes van het Brussels Gewest als het zwaard van Damocles boven de luchthaven". Van Rompuy eist ook dat minister van Mobiliteit Ben Weyts Mark Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van BAC, terechtwijst. Hij herhaalt ook zijn pleidooi voor een vliegwet die zo nauw mogelijk aansluit bij het historisch baangebruik- en routes waarover al in 2010 een akkoord werd bereikt.

Van Rompuy waarschuwt er tot slot voor dat de BAC-voorstellen het draagvlak voor de luchthaven in de omliggende regio ondermijnen, terwijl de luchthaven 'meer dan nodig is om de werkgelegenheid in Zaventem en omgeving te vrijwaren'. "BAC wil met zijn voorstellen immers de vluchtschema's voor een groot deel verplaatsen naar de Vlaamse Oostrand om Brussel te ontwijken. Hierdoor zouden quasi de helft van de vliegtuigen kunnen opstijgen richting Leuven met nefaste gevolgen voor Kortenberg, Steenokkerzeel, Herent en richting Zaventem-centrum, Sterrebeek en Tervuren wat de leefbaarheid van deze gemeenten sterk zal aantasten. Omdat de bevolking zich om die reden meer en meer tegen de luchthaven keert bereikt BAC het omgekeerde van wat men beoogt", aldus Van Rompuy.