Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vlaams Belang wil masterplan voor Vlaamse Rand

Vlaams Belang wil masterplan voor Vlaamse Rand

41 procent van de inwoners van de Vlaamse Rand zijn van niet-Belgische origine. En dat verontrust Vlaams Belang. “Indien deze statistische trend zich doorzet, zijn de inwoners van niet-Belgische herkomst in 2028 in de meerderheid”, zegt Vlaams parlementslid Klaas Slootmans. “Er is dringend een masterplan nodig met doortastende maatregelen.”

“Het aantal inwoners in de Vlaamse Rand barst uit zijn voegen”, trok Vlaams Belanger Klaas Slootmans van leer tijdens de bespreking van de beleidsnota voor de Vlaamse Rand in de commissie gisteren. “Op 2 jaar tijd zijn er opnieuw een kleine 9000 inwoners bijgekomen waardoor de teller begin dit jaar op 440.556 kwam te staan. Volgens het federaal statistiekbureau Statbel zijn 41 procent van de inwoners in de Rand van niet-Belgische origine, waarvan meer dan de helft wortels heeft buiten de Europese Unie. Dat is een stijging van meer dan 6 procent op amper vijf jaar tijd. Indien deze statistische trend zich doorzet, zijn de inwoners van niet-Belgische herkomst in 2028 in de meerderheid”, aldus Slootmans. Vlaams Belang is verontrust door die cijfers en wil dat er een masterplan komt voor de Vlaamse Rand. De partij denkt voor de invulling van dat plan onder meer aan een absoluut voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in het Nederlandstalig onderwijs, een voorrangsregeling voor Nederlandstaligen bij de toewijzing van kavels in grote woonontwikkelingen en een tijdelijke vestigingsstop voor niet-Europese nieuwkomers.

Vlaams minister voor de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) erkende in de commissie dat het aantal inwoners van niet-Belgische origine sterk blijft stijgen in de Vlaamse Rand. Weyts wees Vlaams Belanger Slootmans erop dat er heel wat inspanningen worden gedaan om met dat gegeven aan de slag te gaan. “We voeren al heel aantal jaar een beleid dat erop gericht is om van al die nieuwkomers Vlamingen te maken”, reageerde Weyts in de commissie. “Ons beleid werkt aan de integratie en inburgering van die mensen op heel veel vlakken. We maken hen ook duidelijk dat ze welkom zijn, maar dat ze zich ervan bewust moeten zijn dat aan het lidmaatschap van de club van de Vlaamse gemeenschap naast rechten ook plichten verbonden zijn. Eén heel belangrijke daarvan is het leren van onze taal. Ik ontken niet dat het een moeilijke uitdaging is voor de Vlaamse Rand. Maar we hebben de middelen om die uitdaging aan te gaan én we boeken resultaten.”