Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? BEERSEL

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? BEERSEL

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van Lijst Burgemeester, N-VA, en Open VLD in Beersel op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Extra aandacht voor mobiliteit en welzijn

“Voet- en fietspaden en trage wegen staan hoog op onze prioriteitenlijst”, laat schepen van Financiën Eddy Deknopper (Lijst Burgemeester) weten. “We willen werk maken van veilige en vlotte verplaatsingen. De komende jaren gaat daarom 12,5 miljoen euro naar mobiliteit en openbare werken.” Nog eens 15 miljoen euro investeert Beersel in een nieuw woonzorg- en dienstencentrum. “Voor de derde fase van de restauratie van het Kasteel van Beersel voorzien we 3, 5 miljoen euro, onder voorbehoud van de toekenning van subsidies”, zegt Deknopper. Verder gaat er 3,2 miljoen euro en 1,8 miljoen euro naar de infrastructuur van respectievelijk de gemeentelijke scholen van Lot en Huizingen.

De financiën

De personenbelasting en opcentiemen blijven op hetzelfde niveau in Beersel. “De lokale belastingen worden na zes jaar bevriezing wel aangepast aan de levensduurte”, geeft Deknopper nog mee. “Het gaat om een stijging van 10 procent.” In het meerjarenplan is ook een lening voorzien van 6,3 miljoen euro in 2024.

Groen: “Goede punten voor welzijn, slechte voor milieu”

Oppositiepartij Groen is blij met het sociale beleid dat uit het meerjarenplan naar voren komt, maar is een pak minder enthousiast wat mobiliteit en milieu betreft. “Fietspaden komen wel aan bod maar we stellen vast dat het hier vooral gaat om regionale projecten die al in de steigers stonden. Een fijnmazig fietspadennetwerk 2.0 zal nog niet voor deze legislatuur zijn”, merkt Jan Steyaert (Groen) op. “We betreuren ook dat de nieuwe meerderheid de alom geprezen dynamiek en visie die onze voormalige groene schepen Veerle Leroy rond milieu, klimaat, energie, Noord-Zuid en Land van Teirlinck had opgebouwd terugdraait naar het vriespunt.” Ook de aanpak van de ruimtelijke ordening in Beersel zint Groen niet. “We missen op dat vlak echte ambitie. Verder dan sloganeske uitspraken als 'Beersel is vol’ komt de meerderheid niet, terwijl de uitdagingen van betonstop, kernversterking en bescherming van de open ruimte groot zijn”, besluit Jan Steyaert.

Vlaams Belang: “N-VA voert uit wat ze gisteren nog bestreed"

“Wie dacht dat met de toetreding van N-VA tot het gemeentebestuur ook de wind van de kracht van verandering zou waaien, komt bedrogen uit”, vindt Klaas Slootmans van oppositiepartij Vlaams Belang. “Wat tijdens de afgelopen jaren met vuur werd bestreden, wordt vandaag mee uitgevoerd. Zo werden in totaal bijna 30 belasting- en retributieverhogingen opgenomen in het meerjarenplan, gretig goedgekeurd door de N-VA. Ondanks de verkiezingsbeloftes wordt ook het grootste mobiliteitspijnpunt, namelijk het Winderickxplein, niet aangepakt. Hierdoor zal het file-infarct er de komende jaren aanhouden.” Positief zijn volgens Vlaams Belang de investeringen in kinderopvang en het nieuwe woonzorgcentrum De Ceder.