Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GRIMBERGEN

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? GRIMBERGEN

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid van Open Vld, N-VA en Vernieuwing in Grimbergen op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Uitbreiding gemeentehuis en 60 vacatures

Werken aan de gemeentelijke infrastructuur nemen een stevige hap uit het budget van Grimbergen de komende jaren. “De uitbreiding van het gemeentehuis en de bouw van een nieuwe feestzaal in het centrum van Grimbergen zijn samen met het nieuwe gemeenteplein en ondergrondse parking in Strombeek-Bever de drie grootste investeringsprojecten”, legt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) uit. “We investeren ook fors in ons personeelsbestand. Er zullen de komende jaren 60 vacatures worden ingevuld. Alles samen investeren we 70 miljoen euro tot 2025.” De oude vleugel van de Charleroyhoeve wordt heropgebouwd en ter beschikking gesteld van de jeugd. Verder krijgen de gemeenschapswachten en wijkagenten een contactpunt aan het cultuurcentrum in Strombeek. Daar komt trouwens in een van de garages ook een jeugdhuis. “De gemeentebelasting en opcentiemen worden niet verhoogd”, geeft Selleslagh nog mee. “In de begroting is voorzien om jaarlijks een gemiddelde van 9,3 miljoen te kunnen lenen indien nodig.”

Groen: “Gemeentebestuur gaat uitdagingen uit de weg”

“Het nieuwe gemeentebestuur gaat de uitdagingen waar Grimbergen voor staat uit de weg”, vindt Eddie Boelens van oppositiepartij Groen. “In plaats van de open ruimte te bewaren wordt ze verhard. Deze meerderheid gaat ook voor verharding in onze samenleving: sociale voorzieningen zoals de maaltijdbedeling worden afgeschaft, duurder of uitbesteed.” Groen vindt het ook ongehoord dat de bouw van een nieuwe bib en sociaal huis in Strombeek uit de meerjarenplannen is verdwenen. “Deze meerderheid laat Strombeek in de steek, terwijl net daar de noden het grootst zijn.”

Sp.a: “Grimbergenaren worden bedot”

Oppositiepartij sp.a ziet in het meerjarenplan goede initiatieven, maar stelt zich over een aantal zaken vragen. “Positief zijn onder meer de voornemens voor een fietspadenplan en een nieuwe feestzaal”, zegt Gerlant van Berlaer (sp.a). “Maar tegelijk wordt de Grimbergenaar bedot. De belastingen verhogen zogezegd niet, maar echt àlle diensten worden 20 tot 100 procent duurder. Het gaat om zaken die àlle Grimbergenaars treffen: van vuilzakken, over schoolmaaltijden, officiële documenten, infrastructuur, ondernemen, uitlenen van keuken- en feestmaterialen, en zelfs doodgaan wordt duurder. In plaats van een warm, wordt het vooral een duur en egocentrisch Grimbergen.”