Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? HALLE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? HALLE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft in Halle de meerderheid van sp.a, CD&V en Groen op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

De grootste investeringen

Over de hele legislatuur wil het Halse stadbestuur 90,6 miljoen euro investeren. “Financieel gezien zitten de grootste projecten in ons stadspatrimonium en openbaar domein”, steekt eerste schepen Dieuwertje Poté van wal. “Denk bijvoorbeeld aan de bouw van het nieuwe stadsmagazijn en containerpark, de renovatie van het politiehuis en de bouw van de Zennebrug. Maar inhoudelijk vinden we investeringen in kinderopvang, zorg, vrije tijd en dienstverlening minstens even belangrijk.”

Halle plant ook nieuwe assistentiewoningen en drie nieuwe Zenneterrassen. “Verder staan ook de renovatie van de oude rijkswachtkazerne op de planning en de uitbreiding van speelplein Joepie”, zegt Poté. “We willen als bestuur de burgers ook meer laten participeren via inspraaktrajecten en experimenten met burgerbegroting.”

Financiën onder controle

De Halse meerderheid gaat er prat op dat het financiële plaatje van het meerjarenplan mooi in evenwicht is. “Er moet nergens noodgedwongen gesnoeid worden”, zegt Poté. “We verlagen de belastingen. De onroerende voorheffing daalt met 50 opcentiemen. Dat betekent zo’n 700.000 euro minder inkomsten voor de stadskas. De personenbelasting blijft stabiel en wordt dus ook niet verhoogd.” Halle gaat de komende jaren wel extra leningen aan om de investeringen uit het meerjarenplan te kunnen uitvoeren. “In totaal gaat het om zo’n 40 miljoen euro tot 2025”, legt Dieuwertje Poté uit. “We kunnen dat aan omdat er aan het begin van de legislatuur heel wat bestaande leningen afbetaald zijn en dus wegvallen. Maar zelfs met deze bijkomende leningen blijven onze financiën gezond en zitten we onder het Vlaamse gemiddelde.”

N-VA: “Meerjarenplan uit de grabbelton”

“Het meerjarenplan van Halle bevat enkele acties die we zeker toejuichen. Maar de grote lijnen die een stadsbestuur moet uitzetten, ontbreken”, reageert oppositiepartij N-VA bij monde van Jeroen Hofmans. “We zien geen duidelijke visie op lange termijn, toch essentieel voor de toekomst van elke stad. Het is een meerjarenplan dat uit een grabbelton werd opgemaakt. Wat met ruimtelijke ordening? Cultuurbeleid? En bovenal, Vlaams beleid?”.

Vlaams Belang: “Belastingdruk blijft hoog”

“Dat de personenbelasting niet verhoogt, is op zich een goede zaak, maar de belastingdruk blijft wel hoog”, vindt André Gorgon van oppositiepartij Vlaams Belang. “De verlaging van de opcentiemen en de boetes voor sluikstorten juichen we toe. Ze zullen mensen hopelijk twee keer doen nadenken, maar ze moeten gepaard gaan met het inzetten van camera’s op gevoelige locaties.”