Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? SINT-GENESIUS-RODE

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? SINT-GENESIUS-RODE

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de IC-GB-meerderheid in Sint-Genesius-Rode op de planning gezet tussen nu en 2025? En wat denkt de oppositie van die beleidskeuzes?

Samenleven bevorderen

Ook in Sint-Genesius-Rode staan er de komende jaren een aantal grote investeringen op de planning. “Zo krijgt het oude gebouw op de woonzorgsite van De Boomgaard een nieuwe bestemming”, zegt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). “Een groot deel van de koek gaat ook naar de heraanleg van het fietspad op de Zoniënwoudlaan, de aanleg van nieuwe riolering in de Bevrijdingslaan en we pakken ook het centrum van de Middenhut aan.” Verder wil het gemeentebestuur inzetten op initiatieven die het samenleven in Rode bevorderen. “We hebben intussen al een mooi lijstje met onder meer de Urban Run, de paaseierenraap, On the R(h)ode Again en de wekelijkse markt. Op dat vlak willen we aan de weg verder timmeren. Mensen en gemeenschappen samenbrengen in de gemeente.”

Leningen voor sociale woningen

De gemeentebelastingen stijgen de komende jaren niet in Sint-Genesius-Rode. “Leningen zijn niet voorzien in de meerjarenplan, met uitzondering van die voor de realisatie van sociale woningen”, geeft Rolin nog mee.

Engagement 1640: “Hopelijk geen hockeyveld”

Oppositiepartij Engagement 1640 spreekt van een ambitieus meerjarenplan. “Naast twee nieuwe speelpleinen en een skatepark voor de jongeren zal eindelijk werd gemaakt worden van de herbestemming en verbouwing van het oude rusthuis”, merkt Anne Sobrie van Engagement 1640 op. “De plannen wijzen in de richting van sociale appartementen en een kinderdagverblijf. In de Boomgaardweg en de Dorpsstraat komen sociale appartement en opvangwoningen. Dat is goed nieuws. De heraanleg van de Zoniënwoudlaan is dat trouwens ook.” Maar de plannen voor een hockeyveld zijn een doorn in het oog van de oppositiepartij. “De meerderheid wil een van de schaarse voetbalvelden omvormen tot een hockeyveld. We hopen dat die plannen nooit zullen uitgevoerd worden, nu gebleken is dat de kost ervan geraamd wordt op 600.000 euro. Er is momenteel trouwens zelfs onvoldoende ruimte om alle voetbalploegen aan bod te laten komen.”