Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? WEMMEL

Wat doet uw gemeente met uw belastinggeld? WEMMEL

Bij het begin van een nieuwe bestuursperiode moet elke gemeente een meerjarenplan uitwerken. In zo’n plan staat wat de gemeentebesturen de volgende 6 jaar willen realiseren en hoe ze dat gaan betalen. Nu hun huiswerk klaar is, zoomt RINGtv.be in op elk van de 35 gemeenten van onze regio. Wat heeft de meerderheid in Wemmel op de planning gezet tussen nu en 2025?

De plannen

De grootste hap uit het investeringsbudget van Wemmel wordt genomen door de nieuwe sociale camput. Die komt op de site van de Residentie in de Boudewijnlaan. Het project kost 6,5 miljoen euro en brengt het OCMW, de diensten Vrije Tijd en Welzijn, de bib en het lokaal dienstencentrum samen in een nieuwbouw. Verder gaat 5,5 miljoen euro naar de centralisatie en verhuizing van een aantal gemeentelijke diensten. Ook de renovatie van de sporthal Dijk en het Complex Zijp staan op de planning. De Robberechtslaan en de Limburg Stirumlaan krijgen een nieuw fietspad en voor de heraanleg van andere fiets- en voetpaden is nog 1,5 miljoen euro voorzien.

De centen

Het gemeentebestuur van Wemmel investeert de komende jaren 32,4 miljoen euro en zal tegelijk de schuld verder afbouwen. Er zijn geen nieuwe leningen gepland voor de komende jaren.