Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Weyts: "Druk op Vlaamse en groene Rand neemt toe"

Weyts: "Druk op Vlaamse en groene Rand neemt toe"

Het Vlaamse en groene karakter van de Rand rond Brussel blijft sterk onder druk staan. Dat is de conclusie van het nieuwe cijferboek Vlaamse Rand. De bevolking groeit en wordt steeds diverser en vanuit Brussel en Wallonië komen steeds meer leerlingen naar scholen in de Vlaamse Rand. De Vlaamse regering trekt daarom meer middelen uit voor de regio. " Geen dag te vroeg", zegt bevoegd minister van de Vlaamse Rand, Ben Weyts.

Uit het tweejaalijkse cijferboek Vlaamse Rand blijkt dat het aantal inwoners op tien jaar tijd is gestegen met acht procent, opvallend meer dan het Vlaamse gemiddelde van zes procent. Momenteel wonen in de 19 gemeenten van de Vlaamse Rand bijna 432.000 inwoners. Bovendien wordt die bevolking ook steeds diverser: 36 procent van de inwoners is van buitenlandse afkomst, tien jaar geleden was dat nog 27 procent.

Met 892 inwoners per vierkante kilometer is de bevolkingsdichtheid dubbel zo groot als in een doorsnee Vlaamse gemeente en dat zet de resterende open ruimte uiteraard onder druk. Prognoses gaan uit van een verdere bevolkingsaangroei van zes procent in de komende tien jaar. Verder blijkt dat minder dan één derde van de moeders in Rand Nederlands spreekt met de eigen kinderen. En tot slot blijkt dat het aantal jongeren uit Brussel dat in de Rand onderwijs volgt op tien jaar tijd bijna is verdubbeld.

Voor bevoegd minister Ben Weyts redenen genoeg om het Vlaamse karakter van de Rand te versterken. Weyts is dan ook blij dat hij als minister van de Vlaamse Rand voor het eerst zal kunnen beschikken over een substantiel eigen budget en dat de middelen voor Rand stijgen met 60 procent.