studeren.jpg

Vilvoorde helpt bij de aanvraag van studietoelagen

din 13 okt 2015

De stad Vilvoorde organiseert vandaag in samenwerking met het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen een zitdag rond studietoelagen. Vilvoorde wil op die manier voorkomen dat jongeren hun studies stopzetten omdat ze de oplopende kosten niet meer kunnen betalen.

Ook voor het schooljaar 2015-2016 kunnen heel wat gezinnen een beroep doen op de school- en studietoelagen van de Vlaamse Gemeenschap. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus 2015 tot en met 1 juni 2016.

Met het OCMW en CAW werd afgesproken om iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van de aanvraagformulieren door te verwijzen naar deze zitdag. Medewerkers van het OCMW, CAW en van het departement studietoelagen staan de aanvragers met raad en daad bij op deze zitdag. De aanvragen kunnen online of op papier worden ingediend. “Het is erg dat ook vandaag nog jongeren hun schoolloopbaan stop zetten door de oplopende kosten in het onderwijs. Bijzonder pijnlijk is het feit dat er nog heel wat gezinnen die recht hebben op een studietoelage, deze toelage mislopen wegens de administratieve rompslomp. Het is daarom belangrijk dat we deze diensten naar Vilvoorde brengen en de mensen hierin begeleiden”, verklaart burgemeester Bonte.

Op deze zitdag zullen een aantal diensten van stad Vilvoorde vertegenwoordigd zijn. Zij geven meer informatie over de vrijetijdspas en het vrijetijdsaanbod van de stad. Afspraak vanmiddag van 14u tot 18u in cultuurcentrum Het Bolwerk in Vilvoorde.