linkebeek2.jpg

De Bruycker aanvaardt benoeming tot burgemeester Linkebeek maar onder voorwaarden

zon 4 okt 2015

Eric De Bruycker van de Vlaamse oppositiepartij Prolink aanvaardt de benoeming door minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans tot burgemeester van Linkebeek. Indien na verloop van tijd echter blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is, zal De Bruycker dit ambt opnieuw ter beschikking stellen. "We willen niet verantwoordelijk zijn voor het niet functioneren van het bestuur in onze gemeente", aldus Prolink.

Prolink deelt de visie van Homans dat huidig waarnemend burgemeester Damien Thiéry wegens overtredingen van de taalwetgeving niet kan of mag benoemd worden. "Daar waar de pacificatie in verschillende andere faciliteitengemeenten stilaan een feit werd bleef Thiéry de wet overtreden. Bij de parlementsverkiezingen in 2014 bleek dat er zelfs binnen het schepencollege onenigheid bestond over zijn initiatief betreffende het versturen van de oproepingsbrieven. In de gemeenteraad hebben wij hem en zijn meerderheid toen uitdrukkelijk gewaarschuwd en gevraagd om deze provocaties achterwege te laten en de communautaire strijdbijl te begraven", aldus Prolink.

De Vlaamse oppositiepartij beseft dat er op dit ogenblik in Linkebeek 'uiteraard onvoldoende democratisch draagvlak is voor een Vlaamse oppositieburgemeester'. "Deze zal nauwelijks over bevoegdheden beschikken en over geen meerderheid beschikken. In de praktijk zal hij ook buiten het feitelijke college gehouden worden", concludeert Prolink. Maar de partij wil naar eigen zeggen echter 'constructief en met respect voor elkaar' naar oplossingen blijven zoeken. Indien na verloop van tijd evenwel blijkt dat er vanuit de Franstalige meerderheid geen enkele wil tot samenwerking is met De Bruycker zal hij zijn functie opnieuw ter beschikking stellen.

Ik wil plaats ruimen voor andere Franstalige kandidaat

De Bruycker is naar eigen zeggen echter ook bereid onmiddellijk plaats te ruimen als de Franstalige meerderheid een andere kandidaat dan Thiéry naar voren schuift. Eerder droeg Prolink al de Franstalige schepen Yves Ghequiere als kandidaat-burgemeester naar voren en steunde de groep de recente beslissing van Homans om deze laatste als burgemeester te benoemen. "We betreuren nog steeds dat de Franstalige meerderheid die kans niet heeft genomen. Het kan misschien ook een oplossing zijn om te zoeken naar iemand buiten de gemeenteraad die na een gesprek met de minister en de Franstalige meerderheid door de twee gemeenschappen als een alternatief aanvaard wordt", aldus Prolink na afloop van een spoedvergadering vanmiddag in Linkebeek. 

Morgen al eedaflegging

Eric De Bruycker legt maandagmorgen al om 9u30 in het Provinciehuis in Leuven in handen van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte de eed af als burgemeester van Linkebeek.

De Bruycker is 57 jaar oud en was tot voor kort zaakvoerder van een klein bedrijf inzake verwarmingstechnieken. Dat bedrijf heeft hij inmiddels overgelaten aan zijn zoon. Hij zetelt al 15 jaar in de Linkebeekse gemeenteraad en haalde bij de jongste verkiezingen als lijsttrekker van Prolink 168 voorkeurstemmen. De Vlaamse oppositiepartij Prolink heeft 2 van de 15 zetels in de gemeenteraad.