Vlaams parlement
© Vlaamse overheid

Hoe presteerden onze mandatarissen de voorbije legislatuur (Vlaams Belang)?

vrij 24 mei

Vlaams Belang heeft 23 zetels in het Vlaams parlement. Twee daarvan worden ingenomen door regiogenoten. Op federaal niveau rest Vlaams Belang nog één vertegenwoordiger uit onze regio, nadat Dries Van Langenhove als onafhankelijke vertegenwoordiger van de partij opstapte.

Klaas Slootmans

Klaas Slootmans - Beersel

Klaas Slootmans (40) zetelt sinds 2019 in het Vlaams parlement. Als voormalig woordvoerder van Vlaams Belang weet hij hoe je een boodschap moet verpakken én kent hij het belang van de media, ook regionale. Slootmans is bereikbaar voor interviews, en kaart zijn dada’s vaak aan in persberichten. Het Vlaams karakter van de Rand is heilig voor hem en hij is als de dood voor verstedelijking en vervreemding van de regio. Daarbij schuwt hij de grootspraak niet. Zijn boodschappen zijn scherp en radicaal. Slootmans is ook bezig met dossiers rond media.

Na het wegvallen van Dries Van Langehove is Slootmans meer dan ooit het gezicht van Vlaams Belang in onze regio.

“De stiefmoederlijke behandeling van de Vlaamse Rand moet stoppen.”

- Klaas Slootmans - Vlaams parlementslid

Net zoals in 2019 is Slootmans opnieuw lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Toen behaalde hij 18.567 stemmen. De voorbije legislatuur diende hij 35 parlementaire initiatieven in, stelde hij 394 vragen en was hij goed voor 356 tussenkomsten.

Jan Laeremans

Jan Laeremans - Grimbergen

Politiek is Jan Laeremans (61) met de paplepel ingegeven. De broer van burgemeester van Grimbergen Bart Laeremans behoort tot de conservatieve strekking van Vlaams Belang. Sinds 2019 zetelt hij in het Vlaams parlement. Hoewel hij even doordrongen is van het partijprogramma als zijn partijgenoten, brengt hij zijn boodschap veel rustiger. Hij weet waarover hij spreekt, maar brengt zijn verhaal niet altijd even scherp. Dat uit zich ook in zijn relatie tot de media. Laeremans focust op onderwijs en is als voormalig leerkracht erg kritisch voor regiogenoot en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Laeremans wil de taalfaciliteiten afschaffen en vecht tegen woke.

“Goed onderwijs staat of valt met een goede leerkracht. Daarom moet er hard ingezet worden op een goede lerarenopleiding. De leerkracht moet weten wat werkt en wat niet werkt. Dat is men de laatste jaren uit het oog verloren.”

- Jan Laeremans - Vlaams parlementslid

Nu staat Jan Laeremans op de vierde plaats voor het Vlaams parlement, in 2019 was dat nog de derde plaats. Hij was toen goed voor 7.338 stemmen. De voorbije legislatuur diende hij 47 parlementaire initiatieven in, stelde hij 272 vragen en had hij 1.169 parlementaire tussenkomsten op zijn naam.

Katleen Bury

Katleen Bury - Sint-Pieters-Leeuw

Katleen Bury (40) is sinds 2019 Kamerlid voor Vlaams Belang. Daarvoor was ze politiek actief voor N-VA. Ze strijdt voor strengere straffen voor seksueel misbruik en intrafamiliaal geweld. Ook justitie is haar stokpaardje, maar haar werk wordt buiten de Kamer nauwelijks tot niet opgemerkt. Ze kwam deze legislatuur vooral in het nieuws toen ze een poederbrief in de brievenbus kreeg. Daarin bleek uiteindelijk bakmeel te zitten.

“De samenleving moet beter beschermd worden tegen recidivisten, maar zonder effectieve bestraffingen zal dat niet lukken.”

- Katleen Bury - Kamerlid

Katleen Bury schuift bij de komende verkiezingen één plaatsje naar beneden en krijgt de derde plaats op de Kamerlijst van Vlaams Belang. In 2019 was ze goed voor 7.786 stemmen. De voorbije legislatuur werkte ze mee aan 89 wetsvoorstellen of - wijzigingen, stelde ze 170 schriftelijke vragen. Ze stelde ook 184 commissievragen en 13 plenaire vragen.

Filip De Man

Filip De Man - Vilvoorde

Filip De Man (68) beleefde een anonieme legislatuur in het Europees parlement. Hij kon zich in geen enkel dossier onderscheiden. De Man komt tussen met straffe uitspraken, mengt zich in debatten over oorlog in Oekraïne, terrorisme, islam, enzovoort. Hij behoort tot de Eurosceptici in het parlement en uit regelmatig kritiek op de politiek die Europa voert. Hij kant zich ook tegen de Europese Green Deal en wil strengere buitengrenzen.

“Na vijf jaar in het Europees parlement ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het een ivoren toren is waar niet naar de burgers wordt geluisterd.”

- Filip De Man - Europees parlementslid

Filip De Man staat op de vierde plaats van de Europese Vlaams Belang-lijst. In 2019 stond hij nog op de derde plaats en verzamelde hij 57.765 stemmen.