kelly_van_vlaenderen_2_kop.jpg

Kelly Van Vlaenderen legt bom onder Lennikse meerderheid

maa 12 okt 2015

Gemeenteraadslid Kelly Van Vlaenderen heeft tijdens de ochtendlijke gemeenteraad in Lennik laten weten dat ze haar partij LVB-Open VLD verlaat en voortaan gaat zetelen als onafhankelijke. Van Vlaenderen is het naar eigen zeggen beu dat ze als stemvee wordt behandeld.


 

Kelly Van Vlaenderen liet vanochtend weten dat ze gaat zetelen als onafhankelijke in de gemeenteraad. Haar ontslag als LVB-fractielid komt totaal onverwacht. “Tijdens de verkiezingen hebben mijn kiezers mij dit mandaat gegeven en ik wil dit dan ook volbrengen. Voor mij is dit een emotioneel moment
geweest. Ik ben nu bijna tien jaar gemeenteraadslid geweest voor de Open -VLD. Dit is toch een zeer ruime tijd. Ik wens niet met modder te gooien naar mijn nu ex-collega's van de fractie en ben mij zeer bewust van de
gevolgen van mijn beslissing voor deze coalitie”, legt Van Vlaenderen uit. Door het ontslag van Van Vlaenderen komt de Lennikse meerderheid namelijk in erg nauwe schoentjes te zitten. De huidige meerderheidscoalitie telde elf zetels in de gemeenteraad, waarvan zeven voor LB-Open-VLD en vier voor de CD&V. De oppositie heeft er acht, waarvan N-Va-Lennik Kwadraat zeven en Vlaams Belang één. Nu Kelly Van Vlaenderen en schepen Filip Van Ginderdeuren een eigen koers varen heeft de coalitie LB-Open-VLD nu maar negen zetels meer op negentien gemeenteraadsleden. De huidige oppositie en de Van Ginderdeuren en Van Vlaenderen hebben samen elf zetels.

‘Stemvee’

Kelly Van Vlaenderen haalde verschillende redenen aan waarom ze haar partij de rug toekeert. “Tijdens de laatste drie jaar werd ik niet betrokken bij het bestuur en de eventuele beslissingen die genomen werden. Ik werd beschouwd als gewoon "stemvee" zonder enige inspraak. Na enige tijd ben ik dan ook opgehouden om nog vergaderingen bij te wonen en heb ik mijn conclusies getrokken. Reeds van in de vorige legislatuur zag ik dat het anders kon. Bij een andere fractie worden de zaken onderling wel besproken en jonge gemeenteraadsleden worden bijgestaan in het leren uitoefenen van het mandaat. Iets wat in mijn fractie niet bestond”, stelt het
gemeenteraadslid vast. “Meermaals worden nu voorstellen van de oppositie van de tafel geveegd, gewoon omdat ze van de oppositie komen. Voorstellen die ik op zichzelf niet slecht vond en een meerwaarde hadden.”

‘Zaak Van Ginderdeuren is afrekening’

“De afhandeling van de zaak "Van Ginderdeuren", waarbij deze al zijn bevoegdheden heeft verloren kan ik niet toejuichen. Integendeel, Ik heb de stelligste overtuiging dat het hier om een afrekening gaat in de partij, waar Filip Van Ginderdeuren zelf naar verwees. Dit is geen manier van werken. Zeker niet in een schepencollege dat moet werken als een team en met een teamspirit”, aldus Kelly Van Vlaenderen.