thiery.png

Komitee der Randgemeenten wil dat Homans zelf burgemeester aanstelt in Linkebeek

din 25 aug 2015

Het Komitee der Randgemeenten eist in het tijdschrift ‘De Zes’ dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans Damien Thiéry afzet als waarnemend burgemeester van Linkebeek en zelf een burgemeester aanstelt. 

Het Komitee der Randgemeenten is een vereniging die het Vlaams karakter in de gemeenten rond Brussel wil vrijwaren. Volgens dat Komitee moet minister Homans ingrijpen omdat de Franstalige meerderheid wellicht ook de volgende gemeenteraad Thiéry zal voordragen als waarnemend burgemeester. Recente uitspraken van Thiéry 'dat hij niet zal wijken' zijn volgens het Komite een openlijk bewijs van 'burge(meest)rlijke ongehoorzaamheid' en een afdoend argument voor Homans om op die manier in te grijpen.

Om deze carrousel te stoppen kondigde Homans een decreetswijziging aan die moet voorkomen dat niet-benoemde burgemeesters zich opnieuw kunnen voordragen, ook niet als waarnemend burgemeester. Maar daar is het Komitee pessimistisch over. De vereniging vreest dat CD&V en Open VLD de nationale MR-regeringspartner, waar Thiéry lid van is, wellicht niet tegen de borst zullen willen stuiten.

Minister Homans zal op de eerstvolgende gemeenteraad op 7 september alvast een regeringscommissaris sturen om na te gaan of er een geldige voordrachtsakte voor een kandidaat-burgemeester op tafel ligt.