pepingen.png

Nieuwe meerderheid Pepingen beperkt bevoegdheden schepencollege

zon 27 sep 2015

In de Pajotse gemeente Pepingen lopen de spanningen tussen de nieuwe bestuursmeerderheid en het schepencollege op, nu de nieuwe coalitie in de gemeenteraad beslist heeft om het bedrag waarmee het college aankopen kan doen zonder gemeenteraadsbeslissing te verminderen van 15.000 tot 8.500 euro.

 

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 vormden Lijst van de Burger (LVB) en N-VA een coalitie die in de gemeenteraad één zetel op overschot had. Begin dit jaar maakte schepen Peter Lacres, die verkozen werd op een N-VA-lijst, bekend dat hij voortaan als onafhankelijke zou zetelen. In de praktijk stemde hij in de gemeenteraad afwisselend met meerderheid en oppositie. Vorige week maakte CD&V-sp.a en Lacres bekend dat ze voortaan een nieuwe meerderheid zouden vormen. Er is momenteel echter nog geen sprake dat de procedure van onbestuurbaarheid wordt ingezet om het college van burgemeester en schepenen te vervangen.

In maart keurden CD&V-sp.a en Lacres al een gemeenteraadsbesluit goed om het budget voor werken waarover het college eigenmachtig kan beslissen te verminderen van 85.000 tot 15.000 euro. "Omdat wij nog steeds moesten vaststellen dat opdrachten in openbare werken opgedeeld werden in deelprojecten en men op die manier de limiet van 15.000 euro omzeilde werd zopas beslist om op enkele uitzonderingen na de bevoegdheid van het schepencollege verder te beperken tot 8.500 euro", aldus André De Roubaix, fractieleider van CD&V-sp.a.