afval_sorteren.jpg

Intradura sorteert restafvalzakken uit: "Nog te veel afval fout gesorteerd"

maa 18 dec

Al voor de derde keer sorteert afvalintercommunale Intradura 1.300 restafvalzakken uit. Negentien  gemeenten in onze regio krijgen zo een zicht op wat er door de inwoners in restafvalzak wordt gestopt. En dat is vaak het verkeerde afval, zo blijkt.

 

Het is geen prettig karwei, een vuilniszak opensnijden en alles eruit halen wat er niet in thuis hoort. Ook al is de restafvalzak de duurste vuilniszak, toch vinden de sorteerders allerlei zaken die er niet in thuis horen waardoor een gezin onnodig dure vuilniszakken verbruikt. “Restafval is eigenlijk het laatste restje afval dat niet gerecycleerd kan worden en dus verbrand wordt. Maar we merken dat heel wat mensen ook recycleerbaar afval in de restafvalzak stopt, zoals PMD, GFT en heel wat voedsel,” zegt Inge D’Hoe van Intradura.

Uit het sorteeronderzoek in 2021 bleek dat een restafvalzak voor de helft gevuld is met afval dat er niet in thuishoort. En Intradura wil het aantal kilo's restafval drastisch verminderen. “Op dit moment zitten we op 134 kilo restafval per inwoner. We willen dat naar 90 kilo halen,” aldus D’Hoe.