Tweetalige adviesraden in faciliteitengemeenten?

don 30 okt 2014

In de faciliteitengemeenten moet het mogelijk zijn dat Franstaligen in de adviesraden hun eigen taal spreken.  Dat stelt Valérie Flohimont, de Franstalige adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant, in haar activiteitenverslag voor de periode 2012-2013.  

Door een omzendbrief van voormalig minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen zijn de adviesraden in faciliteitengemeenten gelijk gesteld met gemeentelijke organen.   Daardoor mag er tijdens vergaderingen alleen maar Nederlands gesproken. 

Maar volgens Valérie Flohimont, die waakt over de naleving van de taalwetgeving in de 6 faciliteitengemeenten, bedanken heel wat deskundigen en belangrijke doelgroepen voor die adviesraden omdat ze het Nederlands niet machtig zijn.  En dat is nefast voor het goed functioneren van die adviesraden, aldus Flohimont. 

Anderzijds heeft ze ook begrip voor het feit dat er van de andere Nederlandstalige leden niet zomaar kan verwacht worden dat ze een bepaalde kennis van het Frans hebben om de bespreking te kunnen volgen.

In haar advies pleit de Franstalige adjunct van de gouverneur dus voor een betere moderatie van de debatten.  Flohimont benadrukt wel dat dit standpunt enkel betrekking heeft op de leden van een adviesraad die geen deel uitmaken van een gemeenteraad.  Gemeenteraadsleden zijn immers verplicht om ook tijdens de adviesraden Nederlands te spreken.