Schepen Dewandeleer bij de 18de eeuwse hoeve in de Imbroekstraat

Gemeente Zaventem koopt 18de eeuwse beschermde hoeve

din 30 apr

De gemeente Zaventem koopt een 18de eeuwse beschermde hoeve aan de Imbroekstraat. “Die willen we restaureren en een bestemming van openbaar nut geven,” zegt initiatiefnemer en schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer. “De hoeve is bouwkundig erfgoed, maar verkeert niet in een goede staat. Daarom willen we ze samen met experten zo goed mogelijk herstellen. De hoeve is een stukje Bokrijk in Zaventem en dat moeten we koesteren.” Zaventem betaalde zo'n 60.000 euro voor het pand.

De hoeve dateert vermoedelijk van de tweede helft van de 18de eeuw. Op de Ferrariskaart van 1771-1778 is ze al zichtbaar. Het gaat om een grotendeels uit zandsteen opgetrokken gebouw van één bouwlaag onder een zadeldak van Vlaamse pannen, met de nok loodrecht op de straat. De gevels zijn vandaag witgekalkt. Het dak en de gevels zijn ook bekleed met klimop.

Oude foto hoeve Imbroekstraat

Volgens geschiedkundig onderzoek is de gemeente Zaventem ontstaan langs het Imbroek, waar vandaag ook nog altijd de Kleine Beek stroomt. De hoeve heeft dan ook een belangrijke historische waarde. En ook architecturaal is het gebouw interessant, door het gebruik van lokaal ontgonnen kalkzandsteen. Ontginningsputten voor dergelijke natuursteen situeerden zich onder andere op zo’n 100 meter van de hoeve. Het gebouw is dus onlosmakelijk verbonden met de wijk.

“Een nieuwe bestemming is er nog niet” zegt schepen Dewandeleer. “Maar de hoeve zal zeker gebruikt worden voor het openbaar nut. Ik hoop dat we de hoeve ook kunnen gebruiken om onze kinderen een beeld te geven van hoe Zaventem er vroeger uitzag. De hoeve ligt ideaal, op een boogscheut van onze scholen.”

De gemeente Zaventem koopt een 18de eeuwse hoeve