overstroming.jpg

Londerzeel brengt overstromingsgevoelige gebieden zelf in kaart

maa 2 nov 2015

Londerzeel brengt sinds de grote overstromingen van 2010 alle overstromingsgevoelige gebieden in de gemeente in kaart. Daarmee is Londerzeel een stap voor op de Vlaamse overheid. Die verplicht onder meer vastgoedmakelaars om bij een verkoop of verhuur te melden of de woning al dan niet in overstromingsgevoelig gebied is gelegen. Volgens de Vlaamse ombudsman krijgen te veel woningen het etiket van overstromingsgevoelig.

In Vlaanderen zijn liefst 211.000 woningen gelegen in een gebied dat door de Vlaamse overheid als overstromingsgevoelig is gemarkeerd. Wanneer zo'n woning wordt verkocht of verhuurd, moet dit aan de potentiële koper of huurder worden gemeld.

De Vlaamse ombudsman vindt nu dat er te veel woningen in de lijst van mogelijk overstromingsgevoelig gebied zijn opgenomen. Daar is de Londerzeelse vastgoedmakelaar Roel De Meyer het alvast mee eens. "Het gebeurt wel vaak, ja: een pand dat zich op anderhalve meter boven het straatniveau bevindt en dat zogezegd overstromingsgevoelig zou zijn. Als je dan praktisch kijkt, dan zie je dat daar nooit een probleem kan zijn. Toch blijven die op die lijsten vermeld. Er zou zeker een deel af mogen."

In Londerzeel houdt de gemeente zelf al een lijst bij. "Die lijst is opgesteld op basis van de vaststellingen die we gedaan hebben in 2002 en 2010 op het veld zelf en op basis van de videobeelden die we gekregen hebben via de helikopter", vertelt burgemeester Jozef De Borger. "Daarop hebben we ons gebaseerd om een lijst op te stellen en een kaart te maken voor gebieden en terreinen die watergevoelig zijn. Maar in de tijd tussen 2010 en 2015 is er ook heel veel gebeurd, en hebben we ook een aantal ingrepen gedaan in Londerzeel. Met als gevolg dat die lijst niet meer up to date is."

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege gaat de plicht om te informeren over overstromingsgevoelige gebieden volgend jaar evalueren.