jobbeurs_grimbergen.jpg

Social-profitsalon in Vilvoorde biedt mensen van andere origine kans op job in de sector

din 19 dec 2017

Vandaag vindt in Vilvoorde een social profitsalon plaats. Onder het motto 'Ieder Talent Telt' kunnen mensen met een migratieachtergrond op het salon kennismaken met werkgevers en opleidingsinstellingen.

De salons vinden in het hele jaar 2018 plaats en dat gebeurt telkens in een andere stad. In oktober was dat het geval in Aast en nu is Vilvoorde aan de beurt, waar het salon doorgaat in CC Het Bolwerk. Niet minder dan 10 lokale sociale ondernemingen (uit verschillende sectoren als kinderopvang, welzijn en gezondheid, gezinshulp, de gehandicaptensector...) en verschillende opleidingsinstellingen maken mensen van een andere origine warm voor een job in de sector. 

Het social-profitsalon is een organsiatie van VIVO, Verso, VDAB, de Vlaamse zorgambassadeur, Minderhedenforum, Agentschap Inegratie en Inburgering en Vlaams Welzijnsverbond. De salons zijn een onderdeel van het project 'Ieder Talent Telt'. Dat wordt gecoördineerd door VIVO, de sectororganisatie voor de social profit. Dit project wil mensen via een talententest en beroepenfiches naar een job in de social profit leiden, onder andere via 'inleefmomenten' bij de verschillende werkgevers. Daarnaast ontwikkelt Verso (Vereniging voor Social Profit Ondernemingen) tools voor werkgevers om de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond te vergemakkelijken, zoals een online checklist diversiteit, een taalbrochure en een brochure voor de aanwerving van vluchtelingen.

Info op www.iedertalenttelt.be