machelen_kerklaan2.jpg

Treinhalte Uplace kost 2 miljoen euro meer dan voorzien

vrij 2 okt 2015

De totale kostprijs van het treinstation aan de Kerklaan in Machelen dat het winkelcentrum Uplace moet bedienen, wordt geraamd op 5,4 miljoen euro. Dat is 2 miljoen euro meer dan aanvankelijk becijferd was. Dat blijkt uit de stedenbouwkundige aanvraag.

In het Gewestelijk Expressnet is voorzien dat de huidige stopplaats Buda enkele honderden meters naar het noorden zal worden verplaatst naar de Kerklaan in Machelen. De naam ‘Buda’ zal ook vervangen worden door 'Machelen'. De bereikbaarheid van Uplace via het openbaar vervoer is één van de voorwaarden voor de bouw van het shoppingcomplex.

Maar dat nieuwe station werd aanvankelijk geraamd op 3,2 miljoen euro. In de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning die woensdag is ingediend bij het Vlaams gewest wordt de kostprijs echter geschat op 5,4 miljoen euro. Dat is dus ruim 2 miljoen euro meer. Het verschil heeft volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols te maken met het feit dat de stopplaats 2 spoorlijnen zal bedienen wat aanvankelijk niet voorzien was in de plannen. Concreet zal de halte gebruikt worden voor de spoorlijnen 25 en 27. Dat zijn 2 spoorlijnen van Brussel naar Antwerpen die naast elkaar lopen. De concrete realisatie zal nader bepaald worden bij de opmaak van het nieuwe investeringsplan voor het spoor. Voor de inrichting van de stopplaats zal de NMBS samenwerken met de gemeenten Machelen en Vilvoorde.

In de Kamer werd minister van Mobiliteit Galant over de kwestie geïnterpelleerd door onder meer Els Van Hoof. De CD&V-volksvertegenwoordiger vindt het niet kunnen dat overheidsgeld gebruikt wordt om een project zoals Uplace toegankelijk te maken.