buumplanters.jpg

Growfunding 'De Vlaamse Rand boomt' goed voor 100.000 nieuwe bomen

maa 3 jul

De Vlaamse Rand telt straks 100.000 bomen extra, dankzij de campagne ‘De Vlaamse Rand boomt’. Het gaat over 70.000 bomen die er komen via een growfundactie in samenwerking met burgers, bedrijven, lokale besturen en verenigingen uit de Vlaamse Rand. Samen met de 30.000 extra Gordelbomen wordt de regio zo vergroend met in het totaal 100.000 bomen.

 

Via ‘De Vlaamse Rand boomt’ konden burgers, bedrijven, lokale besturen en verenigingen uit de Vlaamse Rand bomen laten leveren om zelf aan te planten of ervoor kiezen om 1 euro te doneren via de growfundactie. Voor elke euro die werd ingezameld, legt het Vlaamse Randfonds 4 euro bij om zo een extra boom te kunnen aanplanten. Dat gebeurt door de Bûûmplanters, in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De bomen worden binnenkort verdeeld en tijdens het plantseizoen, dat loopt van november tot eind maart, aangeplant. De Bûûmplanters lanceren daarvoor een oproep aan particulieren, bedrijven en organisaties om foto’s door te sturen van mogelijke plantlocaties. Op die foto’s moet onder andere de grondbedekking en aanpalende gebouwen of andere bomen zichtbaar zijn. De Bûûmplanters bepalen vervolgens welke de meest geschikte locaties zijn voor nieuw groen.

Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA): “Vroeger waren we al tevreden als we het bestaand groen konden behouden. Nu gaan we meer dan ooit in het offensief om te zorgen voor méér groen en méér bomen in de Vlaamse Rand.”

Dit jaar start RINGtv met de reeks Groenplaats. Daarin staan de Bûûmplanters scholen bij om hun speelplaats te vergroenen.