telefoon.jpg

Opvoedingslijn helpt ouders met vragen over radicalisering

maa 15 feb 2016

De Opvoedingslijn, dat is de info- en hulplijn van de Vlaamse overheid voor vragen rond opvoeding, helpt voortaan ook ouders en andere opvoeders die verontrust zijn over de mogelijke radicalisering van hun kinderen. De hulplijn komt er op vraag van de moederverenigingen van ex-Syriëstrijders. Ze zullen ook bij het initiatief van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, betrokken worden. 

Verontruste ouders, familie en vrienden weten momenteel niet altijd waar zij met vragen over mogelijke radicalisering terecht kunnen. Om de ondersteuning hierbij bekender en toegankelijker te maken wordt de werking van de bestaande hulplijn voor opvoedingsvragen, die in 1997 werd opgericht, uitgebreid. De hulplijn is één van de prioriteiten in het actieplan ter preventie van radicaliseringprocessen waar de Vlaamse regering werk van maakt.

De hulplijn is niet bedoeld als kliklijn of meldpunt over radicalisering. Ze richt zich tot alle ouders, grootouders en andere opvoedingsverantwoordelijkheden die kleine en grote vragen over grote en kleine kinderen hebben.  “Ouders en opvoedingsverantwoordelijken van jongeren die aan het radicaliseren zijn, zijn ook gewoon bezorgd over het welzijn en – ultiem – over het leven van hun kind. Ze willen zoals elke ouder het beste voor hun kind. Ze zijn bekommerd over hoe het zich zal verhouden tot de maatschappij. Soms voelen ze hun invloed en impact wegglijden. Die universele gevoelens erkennen kan al ondersteunend werken. Het is belangrijk dat ouders hun verhaal kunnen vertellen zonder beoordeeld of veroordeeld te worden”, aldus Vandeurzen.

De hulplijn zal bezorgde ouders ook kunnen doorverwijzen naar een aangepaste hulpverlening. “Met de projectsteun kan de Opvoedingslijn thema’s als extremisme en radicalisering integreren in de bestaande ondersteuning zodat ze ook op maat voor deze ouders geboden kan worden. Dat betekent dat we ook aandacht en vorming ontwikkelen voor een cultuursensitieve ondersteuning. We zullen daarbij uiteraard afstemmen met andere info- en hulplijnen in het onderwijs, met zelforganisaties, en partners van de backoffice en het doelpubliek”, zegt Ilse De Block, coördinator Opvoedingslijn

Ouders of opvoeders kunnen met hun vragen vanaf vandaag terecht op het nummer 078/15.00.10 of op opvoedingslijn@groeimee.be