vlabinvest_vroenenbos_dworp.jpeg

Plan voor de afbakening van de woonkernen in Zennevallei is klaar

woe 20 dec

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de voorlopige vaststelling van het Provinciaal ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 'Kernafbakeningen Zennevallei' goed. De provincie, de stad Halle en de gemeenten Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werkten samen aan dit plan voor een vernieuwd ruimtelijk beleid in de stads- en dorpskernen in de zuidelijke Zennevallei. In het voorjaar van 2024 wordt het plan aan de inwoners van Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw voorgelegd.

De provincie Vlaams-Brabant maakte een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op dat de stads- en dorpskernen in de Zennevallei afbakent.

“We moeten meer gaan wonen, werken en leven in de kernen van onze steden en dorpen om de open ruimte ertussen te kunnen vrijwaren. De afbakening van die kernen is daarbij een noodzakelijk stap”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

“De provincie ondersteunt ons beleid met de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. Ze bepaalde samen met ons de juridische grenzen van de kernen. Als lokale besturen kunnen we dan later specifieke bouwregels uitwerken voor deze afgebakende kernen” zegt Marc Snoeck, burgemeester van Halle.

“Door samen te werken konden we gemakkelijker afstemmen met elkaar en spaarden we ook kosten uit”, vult Jo Vander Meylen, burgemeester van Beersel, aan.

“In onze gemeente hadden we ook al veel geregeld via de gemeentelijke plannen voor onze kernen. Het provinciale plan vormt daarop een aanvulling”, beaamt burgmeester Jan Desmeth van Sint-Pieters-Leeuw.

Het gaat in dit plan om gemeenten die betrokken zijn in het zogenaamde ‘strategisch project’ voor de Zennevallei. In dit project werken sinds 2016 Vlaanderen, de provincie, het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei, de stad Halle en de gemeenten Beersel, Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos samen om van de Zennevallei een aangename plek te maken om te wonen, werken en genieten met ruimte voor water en natuur.

Het openbaar onderzoek loopt van 15 januari tot 15 maart 2024. Tijdens deze periode kunnen opmerkingen over het ontwerp worden ingediend.

In januari, februari en maart kunnen de inwoners het ontwerpplan bekijken.

​In elke gemeente wordt een infomarkt georganiseerd waar inwoners en geïnteresseerden met vragen terecht kunnen bij experten:

Op 24 januari 2024 van 19 tot 23 uur in Halle, Foyer van het stadhuis
Op 1 februari 2024 van 17 tot 22 uur in Beersel, Cultuurcentrum De Meent
Op 6 februari 2024 van 17 tot 22 uur in Sint-Pieters-Leeuw, Lokale dienstencentra De Wilg

 

Meer info: https://ruimtevoorvlaamsbrabant.be/zennevallei