Vlaamse Confederatie Bouw: "Flats worden dominante woontype"

woe 7 aug 2019

Meer dan zes op de tien nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Confederatie Bouw. "Flats worden het dominante woontype. In onze regio is het beeld tweeledig: De Rand rond Brussel kent een sterke toename aan appartementen, terwijl we bij gemeenten verder van de rand een sterkere toename zien van het aantal huizingen in vergelijking met de Rand."

Het aantal vergunde nieuwe flats is volgens de Vlaamse Confederatie Bouw sinds 2011 fors toegenomen: van ongeveer 16.000 in 2011 tot meer dan 31.000 in 2018. De toename vindt niet alleen plaats in de grote steden, maar ook in kleinere en middelgrote gemeenten. Uit cijfers blijkt dat in Asse het aandeel van appartementen procentueel het meest is toegenomen van alle Vlaamse gemeenten. In 2011 waren ze goed voor 28% van het totale gebouwenpark, vorig jaar was dat 39%.

In de Vlaamse top duiken verder ook Machelen, Kapelle-op-den-Bos en Drogenbos op. "Met uitzondering van Opwijk en Merchtem die beiden een erg grote toename aan flats kennen, vindt de appartementisering voornamelijk plaats in de gemeenten die grenzen aan Brussel. Gemeenten verder van de rand zoals de Pajotse gemeenten, maar ook Zemst en Steenokkerzeel kennen een zeer beperkte toename van het aantal flats", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

De evolutie van het aantal huizen verloopt in die gemeenten omgekeerd. Daar merkt de Vlaamse Confederatie Bouw een grotere toename van huizen dan in de gemeenten grenzend aan Brussel. Toch denkt de Vlaamse Confederatie Bouw dat flats tegen 2022 het dominante woontype kunnen worden in heel wat gemeenten in onze regio.

"Deze forse toename wijst erop dat kleinere gemeenten en steden hun woonkernen aan het versterken zijn. In die kernen komen er naast huizen ook vaak kleinere flatgebouwen met meer dan twee lagen. Stadsvernieuwingsprojecten blijven niet langer beperkt tot de centrumsteden. Besturen van kleinere gemeenten beginnen er ook aan met succes", zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.