civiele_bescherming2.png.jpg

Bonden vrezen voor sluiting civiele bescherming Liedekerke

din 13 okt 2015

Mogelijk verdwijnt op termijn de civiele bescherming van Liedekerke. Dat vrezen althans de vakbonden. Het kabinet van minister van Veiligheid Jambon bevestigt dat er een visietekst over de hervorming van de civiele bescherming werd goedgekeurd door het kernkabinet. Maat volgens zijn woordvoerder werd er nog niet beslist of er ook kazernes moeten sluiten.

Volgens het hervormingsplan zal de civiele bescherming enkel nog gespecialiseerde opdrachten uitvoeren. Bij gewone verkeersongevallen of ambulancediensten zou de Civiele Bescherming dus niet meer tussenbeide mogen komen. “Met de hervorming wil bevoegd minister Jam Jambon een duidelijke rolverdeling bewerkstelligen. Ook werd het statuut voor het personeel bij de civiele bescherming gelijkgesteld met de brandweer. Voor hen betekent dit dus een upgrade”, aldus het kabinet Jambon.  

Bonden vrezen voor sluiting kazernes

Maar de bonden vrezen dat door deze hervorming er per taalgebied nog één kazerne zal behouden blijven, vandaag zijn er dat 3 per taalgebied.  Aangezien Jabbeke een voorpost is die sowieso zou sluiten beperkt de keuze in Vlaanderen zich tussen Liedekerke en Brasschaat. “Deze vraag is minder neutraal dan ze lijkt”, zegt Mark Saenen, secretaris bij het ACV. “Liedekerke is centraal gelegen en er is een nieuwbouw. Anderzijds is Brasschaat de thuishaven van minister Jambon”, aldus Saenen.

Volgens het ACV zal er door de hervorming ook heel wat expertise verloren gaan. Zo is Brasschaat gespecialiseerd in rampenbestrijding in de haven. Liedekerke heeft dan weer heel wat ervaring in het opereren in dichtbevolkte gebieden door de vele operaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Nog volgens het ACV zal het personeelsbestand drastisch inkrimpen van 479 naar 319 werknemers.

In de kazerne in Liedekerke is er intussen heel wat ongerustheid is bij het personeel. Niet iedereen is bereid om zich zo maar om te scholen of aan de slag te gaan in de kazerne in Brasschaat.

Maar volgens het kabinet Jambon is die ongerustheid voorlopig nergens voor nodig. Er is momenteel enkel een akkoord over de rolverdeling tussen brandweer en civiele bescherming. Uiteraard zal er nagedacht worden over met hoeveel kazernes en met hoeveel personeelseden we die specifieke taken kunnen uitvoeren. Maar die vraag is nog niet aan de orde”, aldus woordvoerder Olivier Van Raemdonck.