gooikgemeentehuis.jpg

Gemeenteraden van Galmaarden en Gooik keuren fusieplannen goed

woe 29 maa 2023

De gemeenteraden van Galmaarden en Gooik hebben het licht op groen gezet voor de fusieplannen tussen Galmaarden, Gooik en Herne. “Er start nu een intensieve periode waarin de drie besturen samen met de inwoners de fusie diepgaand zullen onderzoeken”, klinkt het bij burgemeesters Patrick Decat en Simon De Boeck.

Vorige week maandag stelden de burgemeesters van Galmaarden, Gooik en Herne hun plannen voor om vrijwillig te fuseren tot één grote gemeente. Gisteravond gaven de gemeenteraadsleden van Galmaarden en Gooik alvast hun akkoord om samen te smelten. “De gemeenteraden geloven in de meerwaarde van een fusie, maar er blijven nog heel wat zaken verder uit te klaren”, zeggen burgemeesters Patrick Decat en Simon De Boeck. “De onzekerheid over de voorwaarden die de Vlaamse regering zal vastleggen voor toekomstige fusies, voornamelijk over de schaalgrootte en de schuldovername is daarbij een belangrijk aandachtspunt.”

De gemeenteraad van Herne vindt plaats op 5 april, maar er wordt verwacht dat die het licht op groen zal zetten. Daarna volgt een nieuwe stap in het fusieverhaal. “Het zwaartepunt in de volgende fase wordt de communicatie en participatie van de burgers en het gemeentepersoneel”, klinkt het bij de burgemeesters. “Niet via een volksraadpleging, maar door informatiesessies waarbij kritische vragen en eigen inbreng van burgers gefundeerd zullen beantwoord worden.”