Waterzuivering Wemmel

Inwoners Wemmel die eigen waterzuiveringsstation moesten bouwen, moeten die nu weer afbreken

1 maand geleden

Enkele inwoners van Wemmel, die vier jaar geleden verplicht werden om een individuele waterzuiveringsinstallatie in de Molenweg aan te leggen, moeten die nu opnieuw afbreken. Ze moeten hun afvalwater oppompen naar de nieuwe riolering die er wordt aangelegd. Schepen Raf De Visscher (LB Wemmel) zegt dat de gemeente niet anders kan dan de Vlaamse regelgeving te volgen.

“Op het ogenblik dat we de plannen voor onze nieuwbouw hier in de Molenweg 74 hebben ingediend, heeft de gemeente ons verplicht om zo’n individuele waterzuivering of IBA te plaatsen”, zegt buurtbewoner Walter Hadermann (74). “Nu zijn we vier jaar verder en nu verplicht de gemeente ons om die waterzuivering opnieuw af te breken, een pompput bij te plaatsen en ons afvalwater naar boven op te pompen naar de nieuwe riolering die daar zal worden aangelegd. Maar water loopt toch naar beneden? Dit is tegen alle logica in en een erg dure aangelegenheid. Dat zal immers voor hoge investerings-, onderhouds- en energiekosten zorgen. Bovendien worden de betrokken eigenaars nu opgezadeld met overbodige IBA’s, die ze jaren geleden op eigen kosten achteraan hun percelen hebben geïnstalleerd, of verplicht werden deze te plaatsen, bij nieuwbouw.”

Ecologischer

“Ons afvalwater wordt achteraan in onze tuin gezuiverd. We hebben voor onze waterzuiveringsinstallatie een onderhoudscontract. De firma controleert jaarlijks en ons afvalwater voldoet na onze zuivering aan de Vlarem II norm. We mogen dat dus laten infiltreren achter onze woning, waarvoor onze IBA overigens ook is aangelegd. Het zou ecologischer zijn moest iedereen hier zo’n individuele waterzuivering hebben, dan aan te sluiten op een dure riolering. We zitten hier in beschermd agrarisch gebied. Er wordt hier riolering langs en tussen de velden aangelegd. Het zou logischer en beter zijn dat er een natuurlijke waterzuivering komt aan het einde van de Molenweg voor die zeven huizen die daar staan, in plaats van een riolering van 1 km aan te leggen. Er is bovendien een eigenaar die zijn waterzuiveringsinstallatie wel mag behouden. Niet iedereen is dus gelijk voor de wet: de ene moet zijn waterzuivering afbreken, de andere mag die behouden. We laten het hier niet bij. We hopen op een gesprek met de gemeente, nu zijn er brieven in de maak door onze advocaat.”

Complex dossier

Schepen van Grondgebiedzaken Raf De Visscher (LB Wemmel) zegt dat de gemeente het zoneringsplan volgt om de hele gemeente aan te sluiten op het rioleringsnet. “Onze rioolbeheerder Farys volgt de regels van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Wij kunnen daar niet van afwijken. Huizen die aan een riolering zijn gelegen, moeten verplicht aansluiten. De plannen in de Molenweg zijn al jaren in de maak. Dat komt omdat het inderdaad een bijzonder complex dossier is, met veel hoogteverschillen. We moeten ook de Vlaamse regelgeving volgen, anders komen we niet in aanmerking voor subsidies voor dit rioleringsproject, waarvan de kostprijs hoog oploopt.”

De inwoners in Molenweg protesteerden eerder ook tegen de hoge verhaalbelasting die ze moeten betalen voor de aanleg van de riolering in hun straat.