nellebeek_falls.jpeg

Herinrichting Nellebeek Overijse belangrijk voor toekomstig Nationaal Park

vrij 3 feb 2023

In Overijse wordt gewerkt aan het herstel van de natuurlijke structuur van de Nellebeek. De gebetonneerde waterloop krijgt een natuurlijk herinrichting zodat de ecologische kwaliteit er sterk verbetert. Momenteel zijn de werken bezig ter hoogte van de Lindaal in Eizer. Het gaat om de grootste infrastructuurwerken van de voorbije jaren aan een waterloop in Vlaams-Brabant. De provincie, Vlaanderen en de gemeenten slaan hiervoor de handen in elkaar.

 

“We laten alle betonnen elementen verwijderen over een afstand van 315 meter,” steekt gedeputeerde voor Waterlopen en Leefmilieu Bart Nevens van wal. “Daarna krijgt de beek een natuurlijke herinrichting en vormt ze een belangrijke groenblauwe verbinding in de regio.”

“De rechteroever blijft zoveel mogelijk onverhard om natuurlijke meandering toe te laten,” zegt Peter Lombaert, schepen van Duurzaamheid in Overijse. “De linkeroever grenst aan de straat en wordt verstevigd met breuksteen en palen en later ook nog vergroend.”

Zijn collega schepen van Omgeving en Natuurinrichting Jan De Broyer vult aan: “Deze werken zijn een cruciale schakel tussen het natuurlijk bufferbekken ten noorden op de Nellebeek en de uitgebreide onthardingen ten zuiden, daar waar de Nellebeek uitmondt in de Ijse.”

Nationaal Park
De nieuw ingerichte Nellebeek moet dé verbinding worden tussen de Ijse en het Zoniënwoud, weet regiobeheerder Patrick Huvenne van Natuur en Bos: “Dit wordt één van de belangrijkste landschappelijke verbindingen in het toekomstige Nationaal Park Brabantse Wouden. Het bos en de bok vormen hier samen de vallei van de Nellebeek en zijn symbolisch ook belangrijk als beeld van het partnerschap dat het Nationaal Park kans op slagen heeft.”

De werken kosten ruim 90.000 euro. Vlaanderen betaalt de helft, de provincie en de gemeente elk een kwart.