Dag van de speelpleinanimator ook in onze regio gevierd

don 27 jul 2017

23.000 jongeren kiezen ervoor om in hun vrije tijd animator te zijn op een speelpleinwerking in de buurt. 70% van hen doet dat helemaal vrijwillig of tegen een kleine vergoeding. Gewoon, omdat ze het belangrijk vinden. Er waren nog nooit zoveel animatoren en toch zijn er tekort. Omdat het aantal speelpleinen toeneemt en omdat veel jongeren -meer dan vroeger- kiezen voor twee weken in plaats van een maand speelplein. 

Animatoren verzinnen activiteiten, bouwen decors, oefenen toneeltjes, zetten materiaal klaar en spelen (natuurlijk!). Maar ze poetsen ook de toiletten, regelen de administratieve molen, verzorgen, troosten, vegen poepen af, gaan op vorming om bij te leren en denken na over hoe het nog plezanter kan voor élk kind.

Het gebeurt dat ouders op het einde van de zomer of een speelpleinweek met een doosje pralines komen aanzetten, de verantwoordelijke een mailtje sturen met warme woorden voor de ploeg of ‘dank u’ zeggen… maar het is eerder uitzondering dan regel. Daarom is er deze dag van de animator. Kinderen worden opgeroepen om een tekening te maken om de animatoren te bedanken.

RINGtv-journaliste Lies De Smedt trokt vandaag naar het speelplein van Vilvoorde. Daar werd -net zoals in twaalf  andere gemeenten in onze regio- de dag van de animator gevierd. Straks een verslag in ons nieuws.