Vredegerecht Zaventem mogelijk dicht wegens ‘geen personeel’

vrij 21 aug 2015

In het vredegerecht van Zaventem dreigt vanaf september een personeelstekort. De kans is zelfs groot dat tegen het einde van het jaar zelfs niemand van het personeel meer overblijft. 

Omwille van allerlei omstandigheden kampt het vredegerecht van Zaventem met een nijpend personeelstekort. Vrederechter Eric Dierickx vreest dat de griffie voor het einde van het jaar de deuren zal moeten sluiten. De vrederechter is momenteel zelf met ziekteverlof en hij verwacht om vanaf 1 september opnieuw aan het werk te kunnen. Of er dan nog personeelsleden zullen zijn is nog onzeker. Op 3 september bijvoorbeeld hebben wij een eerste openbare zitting in Zaventem. De waarnemende hoofdgriffier gaat die zitting met mij verzorgen maar op dat ogenblik is er helemaal niemand aanwezig op de griffie. Dus als mensen inlichtingen vragen of een klacht neerleggen kunnen wij daar geen gevolg aan geven”, zegt vrederechter Eric Dierickx.

De vrederechter hoopt dat er snel een oplossing uit de bus komt, maar wegens budgettaire beperkingen zijn er geen personeelsreserves. Griffiers van andere vredegerechten tijdelijk laten overplaatsen naar Zaventem is volgens de vrederechter een mogelijke oplossing. Maar hij wil vooral een structurele oplossing.