derde_fase_van_onderhoudswerken_aan_holle_wegencomplex_kattebergen-diepekanten_pakt_gedeelte_tussen_nieuwe_schapenweg_en_woningen_aan.jpg

Holle wegencomplex Kattebergen afgesloten voor werkzaamheden

din 12 dec

In Grimbergen loopt deze week de derde fase van de onderhoudswerken aan het holle wegencomplex Kattebergen-Diepekanten. De werken aan die belangrijke natuurverbinding tussen de Maalbeek- en de Tangebeekvallei worden uitgevoerd door vzw Kiemkracht. Vanaf vandaag tot en met vrijdag is het complex afgesloten voor wandelaars en fietsers.

 

Op verschillende plaatsen binnen het holle wegencomplex zijn er zware erosieproblemen. Daardoor moeten sommige bomen geveld worden. Door het gebrek aan licht hebben de vele hoge bomen ook een invloed op de onderbegroeiing.

Sinds maart vorig jaar zijn al twee keer vellings- en dunningswerken uitgevoerd, de komende dagen wordt het gedeelte tussen de Nieuwe Schapenweg en de woningen aangepakt. “Opnieuw vinden er vellingen en dunningswerken plaats. Een deel van het talud wordt in hakhout gezet om alles biodiverser te maken,” zegt schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers. Volgend jaar wordt er een doorstekk gemaakt vanaf de nieuwe verkaveling naar het centrale gedeelte van de holle weg. Dan worden ook de toegangszones afgewerkt, wat de natuurbeleving voor omwonenden en recreanten ten goede komt.