Tijdelijke nieuwe invulling Makro-site Machelen: stalling van elektrische wagens

maa 4 maa

De Makro-Site in Machelen wordt tijdelijk een plek waar elektrische wagens gestald zullen worden. Het gemeentebestuur gaf daarvoor toestemming. Sinds Makro de activiteiten neerlegde, is de site een aantrekkingspool geworden voor sluikstorters. In afwachting van een definitieve herbestemming, kunnen er binnenkort maximaal 1.400 wagens gestald worden. Het tankstation op de site blijft behouden.

Makro stopte begin vorig jaar alle activiteiten in ons land. Voor de site in Machelen betekende dit dat een paar honderden mensen hun baan verloren. De gemeente is sindsdien in overleg met de grondeigenaar om de site van 11 hectare een nieuwe invulling te geven. “Het terrein heeft potentieel in het voorzien van winkeloppervlakte voor grotere boodschappen en een assortiment dat niet bij de lokale handel te vinden is,” klinkt het in een persbericht bij de gemeente Machelen. “Het blijven voorzien van een tankstation, rekening houdend met de voortgaande elektrificatie van het wagenpark, blijkt ook essentieel.”

Op dit ogenblik is de eigenaar van het terrein bezig met de voorbereiding van een definitief plan voor herbestemming en de opmaak van een vergunningsaanvraag. “Maar intussen staat het terrein leeg en is het een aantrekkingspool voor sluikstorten, zwerfvuil en vandalisme. Daarom geeft het college zijn akkoord om tijdelijk een andere invulling aan de site te geven dan de gebruikelijke retail. Met een duidelijke eindterm wordt toelating gegeven om er nieuwe elektrische wagens te stallen in afwachting van de verdere verdeling naar dealers en verkopers.”

Daardoor zal de site bewaakt, verzekerd en onderhouden worden. “Zo wordt er verder gewerkt om een kwaliteitsconcept te creëren met nieuwe, duurzame functies die waarde toevoegen aan de mensen en nieuwe werkplekken,” klinkt het. Om de Kerklaan en Vilvoordelaan maximaal te ontlasten van bijkomend zwaar verkeer, verloopt de toegang tot de site via de Kerklaan en het buitenrijden via de Vilvoordelaan.

Site Sint-Pieters-Leeuw De kans bestaat dat er binnenkort ook op de parking van de Makro-site in Sint-Pieters-Leeuw Tesla's gestald worden. Al heeft de gemeente daarvoor nog geen aanvraag gekregen van de autoconstructeur.