Bestelwagens mogen in Wemmel maximaal vier uur parkeren in grote blauwe zone

Wemmel keurt parkeerbeleidsplan principieel goed: “Bestelwagens mogen maximaal vier uur parkeren in grote blauwe zone”

din 11 jun

Wemmel keurde principieel de invoering van een parkeerbeleidsplan goed. Zo wordt er een grote blauwe zone ingevoerd voor bestelwagens. Die mogen maximaal vier uur parkeren in de zone. Zwaardere voertuigen van meer dan 2,5 ton mogen in de zone niet meer parkeren.

De gemeente Wemmel merkt op dat er heel wat bestelwagens geparkeerd staan die niet toebehoren aan de inwoners. “Vaak gaat het om mensen uit het Brusselse die hun bestelwagen in Wemmel komen parkeren, omdat er in Brussel betalend parkeren geldt”, zegt schepen van Mobiliteit Vincent Jonckheere. “Daarom gaan we een grote blauwe zone invoeren tot aan de grens met Brussel aan de Romeinsesteenweg. Het gaat om een dichtbevolkte zone waar de parkeerdruk heel hoog is. Voor de bewoners worden bewonerskaarten ingevoerd, zodat ze hun auto onbeperkt in de zone kunnen parkeren.”

Bestelwagens waar geen parkeerkaart voor is uitgereikt, mogen maximum vier uur parkeren. “Het gaat om bestelwagens van de categorie minder dan 2,5 ton. Er geldt in de zone sowieso een parkeerverbod voor zwaardere voertuigen. De modaliteiten van dit plan worden nu verder uitgewerkt. Het gaat dan om een reeks uitzonderingen en ook hoe dit precies allemaal zal worden gehandhaafd. Pas als dat het geval is, zal het plan in voege treden. Nu is enkel het principe op de gemeenteraad goedgekeurd”, besluit Jonckheere.