Schepenen Hoefs, Roosen en burgemeester Laeremans plannen een tweerichtingsfietspad dat het zwaar vervoer op de Verbrande Brugsesteenweg van de fietsers scheidt.jpg

Werken Westvaartdijk nog niet klaar, maar gemeente plant al nieuwe aan industriezone

din 23 apr

Eind dit jaar moeten alle werken aan de Westvaartdijk in Grimbergen klaar zijn. De laatste fase, waarbij ter hoogte van de bedrijventerreinen twee fietstunnels worden aangelegd om de fietsers van het vrachtverkeer te scheiden, is in volle voorbereiding. Tegelijkertijd plant Grimbergen al nieuwe werken aan de industriezone. Zo worden de komende jaren enkele omliggende straten onder handen genomen.

Om de buurt rond de industriezone verder te voorzien van veilige fietsverbindingen en een nieuwe wegenis, gaf de gemeente opdracht aan het studiebureau om alle resterende stukken wegenis mee op te nemen in dit project. Zo zal in de loop van de komende drie jaar de volledige industriezone een facelift ondergaan. “Na uitvoering van de werken zal de Westvaartdijk in noordelijke richting eenrichtingsverkeer worden. Het zwaar vervoer zal zodoende in een lus rijden langs de Westvaartdijk, Industrieweg, Verbrande Brugsesteenweg, Kareelstraat, Humbeeksesteenweg en Fabrieksweg. Daarom willen we de wegen verbeteren, zodat dit op een veilige manier kan”, aldus burgemeester Laeremans.

Op de Humbeeksesteenweg wordt aansluitend aan de werken op de Westvaartdijk een tweerichtingsfietspad aangelegd, net als op de Verbrande Brugsesteenweg. Op die baan wordt ook het wegdek vernieuwd. “Dat bevindt zich al geruime tijd in slechte staat. Onze mannen van de technische dienst voeren er op regelmatige basis kleine en grotere herstellingen uit. Door de intensiteit aan zwaar vervoer dat hier langsrijdt, is het echter dweilen met de kraan open. We kiezen nu resoluut voor een grondige aanpak, waarbij deze weg volledig wordt heraangelegd”, duidt schepen van wegen en water, Kirsten Hoefs.

De Kareelstraat krijgt ook een tweerichtingsfietspad en nieuw wegdek. Het laatste stukje Humbeeksesteenweg wordt meteen voorzien van gescheiden riolering. “Zo wordt ook deze laatste blinde vlek weggenomen. Hier is er, gezien de beperkte beschikbare ruimte en de aanwezigheid van grachten langs beide zijden van de weg, onvoldoende ruimte om een gescheiden fietsinfrastructuur te installeren. Daarom wordt er gewerkt met snelheidsremmende elementen in combinatie met een fietsstraat”, besluit schepen van Mobiliteit Philip Roosen.