De lawaaihinder van Brussels Airport moet van Bond Beter Leefmilieu drastisch naar beneden. BBL lanceert daarom een grootschalige campagne. “Cruciaal voor ons is de afschaffing van de nachtvluchten”, zegt Jasper Wouters van BBL. “De impact van die nachtvluchten op onze volksgezondheid is enorm. Een tweede speerpunt is een plafond op het jaarlijkse aantal vliegtuigen. Alleen zo kunnen we de CO2 terugdringen. Een derde is een lage-emissiezone in de lucht. Daarmee bedoelen we dat er strengere restricties moeten zijn op het lawaai en de uitstoot van de vliegtuigen die aankomen en vertrekken op Zaventem. En tot slot willen we normen voor geluid en het aantal vluchten dat mensen te verwerken krijgen.”

Het tijdstip waarop de campagne wordt gelanceerd is niet toevallig. De huidige milieuvergunning van Brussels Airport loopt midden 2024 af. “Volgend jaar gaat de luchthavenuitbater een eeuwigdurende vergunning aanvragen bij de Vlaamse Regering. Daarom is het een uniek moment voor de Vlaamse ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Tot nu toe keken ze altijd naar de federale minister van Mobiliteit. Maar met die aanvraag hebben ze op Vlaams niveau de instrumenten in handen om de maatregelen te implementeren die we vragen”, meent Wouters. Bond Beter Leefmilieu gaat de komende maanden de boer op in onze regio. Met een petitie en handtekeningen willen ze hun eisen kracht bijzetten. “We zijn niet tegen de luchthaven, we willen werkgelegenheid voor de mensen. Maar we willen wel dat de luchthaven uitgebaat wordt met respect voor de omwonenden en klimaatuitdagingen waar we voor staan.”