Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Beslist: Proces aanslagen tot nader order uitgesteld

Beslist: Proces aanslagen tot nader order uitgesteld

Het proces over de aanslagen van maart 2016 op de luchthaven in Zaventem en in Brussel wordt uigesteld. De aangepaste beschuldigingsbank voor de verdachten zal niet klaar zijn tegen 10 oktober. Het is nog onduidelijk hoe lang het proces wordt uitgesteld.

Op 10 oktober zou de jury van het monsterproces worden samengesteld. Maar nadat de assisenvoorzitter vorige week haar veto stelde over de glazen kooien (zie foto) waar de beschuldigden in plaats zouden moeten nemen, bleek deze week dat de FOD Justitie niet tijdig een alternatief kan voorzien dat wél in voorschrift is met de mensenrechten.

Momenteel is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwe beschuldigdenbank, één grote gezamenlijke box zoals ook al op het proces rond de aanslagen in Parijs gebruikt werd, klaar zal zijn.