Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Brandweerkosten stijgen beperkt door besparingen: "Geen wespennesten meer"

Brandweerkosten stijgen beperkt door besparingen: "Geen wespennesten meer"

De stijging van het budget voor de brandweerzone Vlaams-Brabant-West, dat de 33 aangesloten gemeenten moeten ophoesten, is met de helft verminderd op vraag van de zoneraad. De gemeenten zullen hun toelage met 7 procent in plaats van 14 tot 15 procent zien stijgen dankzij besparingen en enkele ingrepen.

“De zoneraad kon niet akkoord gaan met een stijging van 14 tot 15 procent van de brandweertoelage voor de gemeenten”, zegt voorzitter Walter Vansteenkiste van de zone Vlaams-Brabant-West, die ook burgemeester is van Wemmel. “De raad vroeg het managementteam om te besparen en dat is gelukt. De stijging bedraagt nog 7 procent, wat nog altijd een zware dobber is voor de gemeenten. Je moet weten dat het budget van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West zo’n 60 tot 62 miljoen euro bedraagt. Hoewel de federale staat destijds beloofde om de helft van de brandweerzones te financieren, is dat vandaag maar 20 procent. De overige 80 procent wordt betaald door de 33 gemeenten. Al kreeg onze zone eenmalig voor 2023 een extra toelage van 1,5 miljoen euro van de federale staat.”  

Waarop bespaart de brandweerzone? “In eerste instantie op investeringen”, gaat Vansteenkiste verder. “Het moet bij wijze van spreken niet altijd een Rolls zijn die wordt aangekocht, het kan bij wijze van spreken ook met een Ford. We kijken wel uit dat de zone uiteraard blijft functioneren. We garanderen het operationele. We stellen ook enkele investeringen uit. In totaal besparen we zo 1,5 miljoen euro.” “Daarnaast zal de brandweer ook geen wespennesten meer verdelgen. Daar vragen we dat de aanvrager zelf een privébedrijf contacteert. Uiteraard zal de brandweer wel optreden in crisissituaties. Denk bijvoorbeeld aan wespennesten in scholen of woon-zorgcentra.” 

Daarnaast denkt de zone ook op langere termijn. “Zo zijn alle brandweermannen momenteel ook ambulancier”, weet de voorzitter. “Er zijn 22.000 tot 25.000 ziekenwagenritten in de zone per jaar. We gaan nu een apart statuut voor ambulancier creëren en dat invoeren in de drie hoofdkazernes. Zo bespaar je op langere termijn qua personeelskosten.” 

Bij de brandweerzone Vlaams-Brabant-West werken zo’n 350 beroepsbrandweermannen, 350 vrijwilligers en zo’n 50 administratieve personeelsleden.