Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gemeentelijke basisschool 't Villegastje al deels gerenoveerd

Gemeentelijke basisschool 't Villegastje al deels gerenoveerd

Maandag begint het nieuwe schooljaar en ook in Strombeek-Bever wordt alles in gereedheid gebracht. In de gemeentelijke basisschool ’t Villegastje is het voorbije jaar hard gewerkt aan nieuwe schoolgebouwen. Komend schooljaar gaat een volgende fase in en wordt er verder gewerkt aan twee gebouwen.

Eind juni werden de werkzaamheden aan het nieuwe hoekgebouw ter hoogte van de Schoolstraat afgerond. In dit nieuwe gebouw bevinden zich nu elf klassen voor het eerste tot het zesde leerjaar, zorgklassen, het secretariaat en de directie. De ingang van de school is verplaatst naar de Villegas de Clercampstraat 85. Ook de nieuwe speelplaats is zo goed als klaar.

“Tijdens de zomervakantie is de aannemer begonnen met de renovatie van het oude schoolgebouw. Hier komt onder andere een nieuwe afdeling voor kleuters. Zij worden al enkele schooljaren opgevangen in tijdelijke containers in het Borrekesveld,” aldus burgemeester Chris Selleslag. “Als alles verloopt zoals voorzien, zou deze renovatie tegen het volgende schooljaar klaar moeten zijn. De komende maanden wordt ook het gebouw in de Jan Mulsstraat waar de gemeentelijke keuken zich bevond, afgebroken. Op die plaats komt een nieuw gebouw met een eetzaal met keuken waar maaltijden opgewarmd kunnen worden en een sportzaal. Die werken lopen tot het voorjaar van 2021.”

Boterhammen
Ook al is de toekomstige eetzaal al klaar, de leerlingen van ’t Villegastje zullen het komende schooljaar nog geen warme maaltijden kunnen bestellen. Schepen van Onderwijs Karlijne Van Bree: “Eind juni werd de werking van de gemeentelijke keuken stopgezet. Voor de leerlingen van de gemeentescholen is er een nieuwe regeling getroffen zodat zij ook het komende schooljaar een warme maaltijd kunnen krijgen tijdens de middagpauze. De leerlingen van school ’t Villegastje eten tijdens de werken hun eigen boterhammetjes in de klas waardoor zij het komende schooljaar nog niet kunnen genieten van deze nieuwe regeling, maar vanaf het schooljaar 2020-2021, wanneer zij opnieuw een eetzaal hebben, zullen ook zij opnieuw warm kunnen eten.”

De werken aan de gemeentelijke basisschool zijn nodig omdat de oude schoolgebouwen te klein geworden waren. Met subsidies van de Vlaamse Overheid wordt de school uitgebreid naar een dubbele structuur, dat wil zeggen dat er per leerjaar twee klassen zullen zijn.