Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gratis waterschotten voor handelaars in kritieke zone Halle

Gratis waterschotten voor handelaars in kritieke zone Halle

De stad Halle zal mobiele waterschotten aankopen die de winkeliers in de buurt van het kruispunt van de Maandagmarkt en de Basiliekstraat beter moeten beschermen tegen mogelijke wateroverlast.

 

Ook al nam de stad Halle al heel wat maatregelen tegen wateroverlast, het kruispunt van de Basiliekstraat en de Maandagmarkt blijft bij hevige regenval een kritiek punt. De stad onderzoekt daarom of extra buffercapaciteit hogerop een oplossing kan zijn. Dit vraagt echter heel wat studiewerk en infrastructuurwerken en kan dus op korte termijn geen oplossing zijn.

Om nu al te kunnen reageren bij hevige regenval bereikte de stad een principeakkoord voor de aankoop flexibele waterschotten ter waarde van 30.000 euro. De schotten kunnen gratis gebruikt worden door de winkeliers in de kritieke zone. De bedoeling is dat ze geplaatst worden bij code geel. Met de waterschotten kan het water bovengronds gebufferd of gekanaliseerd worden, waardoor het niet binnenstroomt in de handelszaken.