Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Halse scholen bundelen krachten

Halse scholen bundelen krachten

In Halle bundelen de scholen hun kennis en noden in een vernieuwde onderwijsraad. Die moet het stadsbestuur adviseren over het onderwijsbeleid.

In de onderwijsraad zijn alle directies van elke school in Halle vertegenwoordigd. Het gaat om scholen uit het kleuter-, het lager en het secundair onderwijs, evenals scholen uit het buitengewoon onderwijs en het kunstonderwijs. Ook het CLB en het LOP (Lokaal Overlegplatform) maken er deel van uit.

De onderwijsraad werd opgericht in 2013 en het is de bedoeling dat ze naar het beleid toe adviezen formuleert. Bovendien stimuleert de onderwijsraad de netwerking tussen de verschillende Halse scholen en zet ze in op uitwisseling van informatie en vorming. Zo is het gebrek aan capaciteit in de Halse scholen één van de thema's die regelmatig aan bod komen. Andere zaken die in de onderwijsraad aan bod komen zijn onder meer de kennis van het Nederands, de schoolfacturen en mobiliteit. Door kennis en ervaring te delen, kunnen de aangesloten scholen elkaar versterken en over de netgrenzen heen problemen aanpakken.

Wim Verdeyen, pedagogisch directeur van het Don Bosco Instituut, is de nieuwe voorzitter van de onderwijsraad.