Een nieuwe invulling voor het industrieterrein in Westrode sleept al lang aan. Na een participatietraject werden de huidige plannen in september voorgesteld. Nu worden die beloond met een prijs. De Vlaamse Openruimtebeker wordt uitgereikt door een aantal verenigingen die begaan zijn met open ruimte in Vlaanderen. "Het grote publiek kon al kennismaken met het huidige voorstel voor de projectsite in Westrode. De goede samenwerking met o.a. gemeente Meise en onderzoeksbureau Space-Lab en het intensieve participatietraject met experts en inwoners bracht drie prioritaire aandachtspunten voort: open ruimte, maatschappelijke meerwaarde en lokale en duurzame bedrijvigheid. Dat is de leidraad voor de visienota die in januari 2023 aan alle stakeholders wordt voorgesteld en waarmee we verder in overleg gaan met Departement Omgeving van Vlaanderen. We appreciëren de erkenning voor dit teamwerk enorm", reageren Kris Leaerts, Wouter Roesems en Joris Thijs van team Ruimtelijke Ordening van Haviland.