Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Heisa rond Structuurplan in Hoeilaart

Heisa rond Structuurplan in Hoeilaart

Natuurpunt Druivenstreek verwijt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) van Hoeilaart misleiding en boerenbedrog omdat hij de bevolking zou voorspiegelen dat er in zijn gemeente aanzienlijk wat groen gebied bijkomt. Vandenput zegt 17 hectare terug te zullen geven aan de natuur. Volgens Natuurpunt zal net het omgekeerde gebeuren en zal er op termijn 15 hectare bos en weide moeten wijken voor bebouwing.

Halfweg december 2020 liet de gemeente Hoeilaart weten dat ze 17 hectare groene open ruimte die nu bestemd is als woongebied terug zal geven aan de natuur. Maar dat klopt niet, zegt Natuurpunt. Momenteel wordt het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Hoeilaart gedeeltelijk herzien en Natuurpunt heeft de voorbije maanden het uitgebreide dossier grondig bestudeerd. “Die 17 hectare, daar komt men op uit door een aantal woon-reservegebieden zogezegd terug te geven”, zegt Sam Bennekens van Natuurpunt Druivenstreek. “ Maar dat klopt niet, omdat die eigenlijk al terug gegeven zijn door de Vlaamse overheid die zegt dat die grond 20 jaar lang niet gebruikt mag worden. Naar ons gevoel verschuilt het gemeentebestuur zich een beetje achter die maatregel van de Vlaamse Regering." Burgemeester Tim Vandenput van Hoeilaart ziet het probleem niet. "Die 17 hectare die destijds werden gecommuniceerd om als open ruimte bestendigd te worden dat zijn cijfers die uit het voorontwerp van het structuurplan komen”, zegt Vandenput. “Die zijn door ons studiebureau berekend en die 17 hectare die we willen bestendigen als natuur en groen die staan daar in." 

Maar volgens Natuurpunt zouden elders ongeveer 15 hectare groene open ruimte worden aangesneden om te bebouwen. Het gemeentebestuur zou onder meer op slinkse wijze 10 hectare landbouwgrond herbestemmen tot woonuitbreidingsgebied. Zoals het bosgebied aan het einde van de doodlopende Gladiolenlaan, dichtbij het station van Hoeilaart. Hoe Natuurpunt aan 15 hectare komt weet Tim Vandenput naar eigen zeggen niet. “Wat we doen is zoeken naar een woonoplossing voor de duizend extra inwoners die Hoeilaart volgens statistiek Vlaanderen in 2035 zal tellen. Vlaanderen en de provincie dat je dat best doet in de kernen en rond de stationsomgevingen. We hebben in die zin een aantal gebieden laten onderzoeken, maar er is nog helemaal niets beslist over de Gladiolenlaan. Ik vind het jammer dat Natuurpunt laat uitschijnen dat dat wel zo is.” Het openbaar onderzoek naar het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan loopt nog tot en met 11 april. Tot dan kunnen de inwoners van Hoeilaart het plan inkijken en eventuele suggesties, opmerkingen en bezwaren overmaken.