Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Jouw regenwaterput in strijd tegen wateroverlast?

Jouw regenwaterput in strijd tegen wateroverlast?

Waterzuiveringsmaatschappij Aquafin wil 1,5 miljoen regenwaterputten van burgers gebruiken om beter voorbereid te zijn op periodes van droogte en zware regenval. “Door de waterputten hebben we minstens 10 miljoen kubieke meter extra capaciteit om water te bufferen”, zegt Danny Baeten, directeur Innovatie van Aquafin.

Aquafin onderzoekt hoe het de 1,5 miljoen regenwaterputten vanop afstand kan besturen. “De regenwaterputten staan meestal vol tijdens het jaar. Het idee is om enkele dagen voor er zware regen wordt voorspeld, de putten leeg te laten. Het overbodige water kan dan infiltreren in de bodem. Op het moment van de bui ontstaat er dan met de putten een heus buffernetwerk voor regenwater”, legt Danny Baeten, directeur Innovatie van Aquafin, uit.

Onze regio heeft de voorbije jaren regelmatig geleden onder overvloedige regenval. Bovendien is het in een dichtbevolkt gebied als Halle-Vilvoorde moeilijk om open ruimtes te vinden waar nog grote bufferbekkens aangelegd kunnen worden. Een enquête van het Vlaams Kenniscentrum Water van vorig jaar toont aan dat de Vlaming gewonnen is voor het idee van Aquafin, al zijn er ook nog twijfels.

“Ze maken zich zorgen over de effectiviteit, de kostprijs van een automatische sturing en de mogelijkheid tot verlies van waardevol regenwater bij een foutieve weersvoorspelling. Ik denk dat het niet ondenkbaar is dat burgers een bepaalde vergoeding zouden ontvangen wanneer ze hun regenwaterputten inzetten voor het algemeen nut. We zouden de putten bijvoorbeeld kunnen leasen”, aldus Danny Baeten.

Het idee zit voorlopig nog in de conceptfase. De komende maanden moet duidelijker worden welke richting Aquafin hiermee wil uitgaan.